facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

CEITEC Masarykovy univerzity má nový strategický plán

16. 9. 2021
CEITEC Masarykovy univerzity má nový strategický plán

Středoevropský technologický institut CEITEC Masarykovy univerzity (MU) má nový strategický plán, který bude udávat směr bádání pro příštích sedm let. CEITEC MU má ambici se vyšplhat na evropskou špičku a proslavit se svými objevy, kvalitními odbornými publikacemi a výchovou vědeckých hvězd budoucnosti.

CEITEC STRATEGICKÉ PRIORITY JPG

CEITEC, brněnské centrum vědecké excelence, letos oslavil 10 let své existence. Před 10 lety, když byl oficiálně schválen projekt CEITEC, existovaly budovy, laboratoře a vědecké týmy jen jako součást dobře propracovaného plánu. Dnes je CEITEC nejen významným vědeckým centrem v regionu disponující moderními budovami, laboratořemi a mezinárodními vědeckými kapacitami, ale postupně se stává i respektovaným hráčem na mezinárodní úrovni. Nový strategický plán CEITEC MU vznikl na základě diskuze s vedoucími výzkumných skupin o nových vědeckých a technologických trendech.

CEITEC MISE VIZE JPG

Součástí ambiciózní strategie cílící na velké objevy je i vývoj špičkových technologií, které mají sloužit jako hybné síly  mezioborového výzkumu. V neposlední řadě chce CEITEC MU být ještě aktivnější při předávání znalostí a zkušeností mezi Západem a Východem, a to zejména skrze své aktivní zapojení v mezinárodních vědeckých aliancích EU-LIFE a Alliance4LIFE, kde jako jediný člen obou aliancí slouží již nyní jako most mezi instituty v západní, střední a východní Evropě.

Výzkumné centrum se chce vyšplhat na evropskou špičku tím, že bude i nadále pokračovat v budování atraktivního výzkumně orientovaného prostředí v kombinaci s nejmodernější infrastrukturou a transparentním progresivním vedením. Základní jednotkou, která ovlivňuje kvalitu výzkumu, je výzkumná skupina vedená vedoucí/m skupiny, který/á formuluje směr výzkumu, ale také vzdělává a motivuje nově nastupující generaci vědkyň a vědců. Vedení institutu je přesvědčeno, že nejlepší cestou k excelentní vědě je výzkum poháněný neutuchající lidskou zvědavostí. Právě proto jsou akademická svoboda a vědecká autonomie každé výzkumné skupiny prvořadými principy CEITEC MU.

CEITEC HODNOTY JPG

Nový strategický plán jasně stanovuje profilová témata, která kombinují silné stránky institutu se současnými globálními výzvami, ale i s regionálními příležitostmi. Profilová témata spojují úsilí několika výzkumných skupin a jsou definována na základě  existence tzv. kritické masy a zahrnují hraniční technologie, které povedou k hmatatelnému sociálně-ekonomickému dopadu a inovativním aplikacím. Formulace takových témat je důležitá pro utváření profilu institutu, ale i pro směřování dalšího rozvoje infrastruktury a strategických partnerství i pro vytváření rámce pro budoucí velké institucionální projekty.

V příštích sedmi letech se CEITEC MU bude zaměřovat zejména na výzkum RNA/nukleové kyseliny, rakoviny, poruchy mozku,  infekční choroby, rostlinnou biologii a zlepšování plodin, ale i korelačními mikroskopickými přístupy propojující dynamiku a strukturu živých systémů. CEITEC MU má opět promyšlený plán zahrnující nejen profilová výzkumná témata, ale i korespondující strategii výzkumných infrastruktur anebo grantovou strategii, která by měla sloužit k financování zamýšlených aktivit.

CEITEC PROFILOVÁ TÉMATA JPG

CEITEC MU, jakožto lídr v institucionálním managementu, neopomněl ani komplexní strategii lidských zdrojů zahrnující ve vědě tak důležitý talent management i podporu vědců a vědkyň během různých kariérních fází či rovné příležitosti. Vědecké centrum chce v Brně koncentrovat silnou vědeckou komunitu, která by fungovala v rámci otevřené institucionální kultury a pod vedením, které uznává a podporuje všechny své zaměstnance. CEITEC MU chce hrát aktivní roli v diskuzích o důsledcích nových vědeckých objevů a trendů, a formovat tak podvědomí veřejnosti pomocí objektivních a ověřených vědeckých faktů.

CEITEC MU je odhodlán i nadále sloužit jako vzorový výzkumný institut, který propojuje excelentní vědu Západu a Východu, reprezentující silnou značku CEITEC a také svou domovskou Masarykovu univerzitu.

 

Zdroj: CEITEC MU