facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

CEITEC MU a ÚOCHB uzavřely memorandum o spolupráci

20. 3. 2018
CEITEC MU a ÚOCHB uzavřely memorandum o spolupráci

Ředitelé CEITEC MU a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) dne 20. března 2018 v Praze podepsali Memorandum o strategickém partnerství a spolupráci. Jedná se o vzácný případ partnerství uzavřeného na institucionální úrovni mezi univerzitním výzkumným centrem a ústavem Akademie věd ČR.

Cílem vedení obou ústavů je vytvořit podmínky pro užší spolupráci na úrovni vědeckých skupin a jejich projektů. Společně chce také zlepšovat podmínky pro výzkum nejen na svých institucích, ale plánuje působit i v rámci vědní politiky ČR.

3

Zdroj: Archiv ÚOCHB

„Naše instituce jsou na velmi dobré cestě k evropskému standardu, ale mají stále ještě co zlepšovat. Chceme sdílet své zkušenosti s řízením výzkumných institucí, spolupracovat na vytváření dobré praxe a společně hledat konkrétní řešení v oblasti komunikace vědy, mezinárodních vztahů, spolupráce s aplikační sférou, ale i v řízení výzkumných infrastruktur, personální politiky a grantové podpory,“ vysvětluje Zdeněk Hostomský, ředitel ÚOCHB.

Obě instituce patří mezi špičku ve svém oboru a chtějí sdílet a rozvíjet příležitosti na podporu PhD. studentů a mladých vědců a vytvářet podmínky pro neformální setkávání vedoucích výzkumných skupin a s tím spojené vzájemné hostování. Memorandum má tak za cíl vytvořit platformu, v níž může organicky vznikat kooperace mezi vědci z obou pracovišť a probíhat zde výměna zkušeností i poznatků. To v důsledku posílí nejen obě pracoviště, ale pomůže rozvoji oborového prostředí v celém regionu.

1

Zdroj: Archiv ÚOCHB

Obě instituce si ale plánují navzájem vypomoct i prakticky, například v oblasti nákladného přístrojového vybavení. „Objevili jsme, že mezi oběma pracovišti je komplementarita větší, než se nám první pohled zdálo. To spočívá i v tom, že pro výzkum jsou často klíčové některé drahé technologie, o něž je naprosto racionální se v jejich používání dělit,“ říká Zdeněk Hostomský.

Důležitou součástí partnerství je i sdílení zkušeností v oblasti řízení a managementu vědy. „Kromě vlastní vědecké spolupráce se chceme zaměřit například i na výměnný program stáží pro administrativní pracovníky, protože vytváření kvalitního zázemí pro vědce je nutnou podmínkou dnes tak často skloňované vědecké excelence,“ vysvětluje Jiří Nantl, ředitel CEITEC MU.

Právě infrastrukturní stránku vědy považuje Jiří Nantl za klíčovou pro celou českou vědu. Totéž ostatně konstatuje Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2016„Největší otázka pro současnou vědu je, jak financovat výzkumné infrastruktury. Ty jsou pro vědeckou práci naprosto klíčové,“ dodal dále Nantl. Narážel tak na nedávnou vládní diskuzi o budoucím vývoji výzkumných center.

„Vlády se příliš nechávají unést tím samotným počtem výzkumných infrastruktur, ale uniká jim, proč ta centra původně vznikla a proč nejsou financovaná z jiných zdrojů,“ vysvětluje Nantl. „Je to dáno tím, že v systému vědy nejsou zohledněny různé náklady na odlišné obory. Potřebujeme, aby způsob financování vědy zohledňoval náročnost jednotlivých oborů, jako je to kupříkladu v případě financování vysokých škol,“ dodal ředitel CEITEC MU.

2

Zdroj: Archiv ÚOCHB 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: CEITEC, ÚOCHB AV ČR