Vytisknout tuto stránku

Centrum RICAIP povede německý expert na Průmysl 4.0 Tilman Becker

15. 1. 2020
Centrum RICAIP povede německý expert na Průmysl 4.0 Tilman Becker

Od ledna 2020 povede nově vzniklé centrum RICAIP při Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC ČVUT) německý vědec Tilman Becker, přední odborník na Průmysl 4.0. Přichází do České republiky z německého DFKI, jedné z nejvýznamnějších výzkumných institucí zaměřených na umělou inteligenci.

Tilman Becker 1

Centrum RICAIP (anglická zkratka pro Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) je budováno pro potřeby řízení a využívání výzkumných infrastruktur typu testbed nejen mezi partnery, ale později též v rámci celé Evropy. Chce se zabývat rozvojem nejnovějších technologií zaměřených na využití umělé inteligence v průmyslové robotice s přímými aplikacemi ve výrobě. Tilman Becker byl na pozici ředitele RICAIP doporučen mezinárodní výběrovou komisí na podzim loňského roku.

Tilman Becker vystudoval počítačové vědy na RWTH Aachen v Německu. Po studiích mimo jiné na University of Pennsylvania obhájil doktorský titul na německé Universität des Saarlandes v Saarbrückenu. Po pracovních zkušenostech ve výzkumné laboratoři Mercedes-Benz a Institutu pro výzkum kognitivních věd ve Filadelfii (IRCS UPENN) propojil svou další kariéru s DFKI, Německým výzkumným centrem pro umělou inteligenci v Saarbrückenu, kde působil od roku 1995 a úzce spolupracoval s profesorem Wolfgangem Wahlsterem, jedním ze zakladatelů konceptu Průmyslu 4.0.

V uplynulých letech se Becker stal významnou osobností propojující výzkumné týmy CIIRC s DFKI. „Nástupem Tilmana Beckera získává řešitelský tým projektu RICAIP i CIIRC jako celek významnou posilu – jedná se o osobnost s mezinárodní reputací, velkými zkušenostmi a znalostmi,“ uvádí Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT, který Tilmana Beckera na pozici ředitele centra RICAIP po úspěšném výběrovém řízení jmenoval. „Velmi důležité je i to, že dobře zná našeho klíčového partnera DFKI, což výrazně napomůže propojování výzkumných aktivit nejen v projektu RICAIP. Spolupráce s německými partnery v oblasti automatizace a robotizace průmyslové výroby je pro náš ústav, ale i pro ekonomiku této země, strategicky významná. Centrum RICAIP budované pod vedením Tilmana Beckera bude mít evropský rozměr a umožní využívání výzkumných infrastruktur napříč Evropou.“

Tilman Becker 2

„Práce v Praze pro RICAIP pro mě znamená velkou výzvu a závazek zároveň,“ přiznává Tilman Becker a zdůrazňuje: „Vybudovat skutečné centrum excelence od samého počátku až po ambiciózní cíle, jak jsou definované pro RICAIP – to je prostě příležitost, která se neopakuje. Rád budu v tomto úsilí hrát ústřední roli, ale velmi dobře si uvědomuji, že toho lze dosáhnout pouze společně jako tým. Z vlastní zkušenosti mohu navázat na plodné roky spolupráce mezi našimi týmy v DFKI a CIIRC - to mi dává velkou jistotu, že právě takový tým v CIIRC je“.

Tilman Becker se osobně podílel na formulaci hlavních myšlenek projektu RICAIP. Jeho cílem je propojit testbedy sdružené v RICAIP s ostatními evropskými výzkumnými pracovišti a posunout je na světovou úroveň. Těžit bude jak ze širokých znalostí a zkušeností v oblasti digitální transformace, strojového učení, kyberfyzikálních výrobních systémů a interakcí člověk-stroj, tak i z aktivních vazeb, které má na hlavní výzkumné sítě v oblasti umělé inteligence a Big Data (např. na asociace CLAIRE či BDVA) i na velké průmyslové korporace. Tilman Becker si dává za cíl v RICAIP posílit mezioborovou spolupráci a zaměřit se na společenský dopad nových technologií.

 

Zdroj: ČVUT v Praze

Foto: CIIRC ČVUT / Roman Sejkot

 


RICAIP (Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production / Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) je projekt založený na strategickém partnerství čtyř předních českých a německých výzkumných institucí. Zakládajícími partnery jsou CIIRC ČVUT spolu s CEITEC VUT v Brně, DFKI (Deutsches Forschungzentrum für Kunstliche Intelligenz) a ZeMA (Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik) se sídlem v Saarbrückenu. RICAIP bude zřízeno jako Evropské centrum excelence v oblasti umělé inteligence a průmyslové robotiky pro pokročilou výrobu. Má za cíl vybudovat unikátní distribuované výzkumné a experimentální pracoviště “RICAIP Industrial Testbed Core“, první svého druhu v Evropě, které bude sloužit pro vývoj a testování inovativních řešení pro pokročilou a plně integrovanou průmyslovou výrobu, neustále se optimalizující dle měnícího se prostředí. RICAIP byl připravován ve dvou fázích v rámci výzev Evropské unie Horizon 2020 s názvem WIDESPREAD Teaming. Nakonec získal podporu ve výši téměř 15 mil. EUR ve druhé fázi výzvy Teaming Phase 2. Úspěch v tomto hodnocení znamená pro RICAIP další prostředky ze strukturálních fondů EU v rámci českého národního programu OP VVV, a to téměř 32 mil. EUR pro oba české partnery, ze kterých budou zejména dovybaveny české testbedy nejnovějšími technologickými zařízeními.