Vytisknout tuto stránku

Cenu Milady Paulové obdrží jazykovědkyně Marie Čechová

15. 11. 2019
Cenu Milady Paulové obdrží jazykovědkyně Marie Čechová

Cenu Milady Paulové za rok 2019 obdrží bohemistka a emeritní profesorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Marie Čechová za celoživotní přínos v oblasti jazykovědy. Cenu uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

Marie Čechová

Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos k rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Ocenění je každým rokem udělováno v jiném oboru. Letos byla zvolena oblast jazykovědy.

Jako univerzitní profesorka přednášela Marie Čechová během své profesní dráhy především teorii spisovného jazyka a jazykové kultury, morfologii, stylistiku a didaktiku češtiny, vedla i semináře frazeologické či stylistické. Její pedagogická činnost byla vždy provázena vlastní odbornou vědeckou činností. Dokázala kolem sebe soustředit významné odborníky z různých oblastí bohemistiky (Vlastimil Styblík, Alois Jedlička, František Daneš, Jan Chloupek, Marie Krčmová, Josef Hrbáček, Miloš Dokulil, Karel Hausenblas…) a jako vedoucí autorských kolektivů spoluvytvořila zásadní bohemistické odborné práce trvalé hodnoty.

„Neopominutelná je také její organizátorská činnost. Zaslouženého respektu si Marie Čechová vydobyla jako vedoucí katedry českého a slovenského jazyka na FF UK, kterou vykonávala v nelehkých normalizačních časech. V roce 1985 převzala po J. Jelínkovi funkci vedoucí redaktorky časopisu Český jazyk a literatura, kterou vykonává dosud. Je nepochybně její zásluhou, že časopis vychází do dnešních dnů. V roce 1972 založila spolu s K. Olivou Olympiádu z českého jazyka a dodnes je své olympiádě věrná,“ uvádí děkan pedagogické fakulty UJEP Jiří Škoda v návrhu na udělení Ceny Marii Čechové.

Předání ceny se uskuteční 27. listopadu 2019 ve Valdštejnském paláci v sídle Senátu Parlamentu České republiky.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: UJEP a MŠMT