facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Ceny ministerstva školství za rok 2018 znají své laureáty

1. 12. 2018
Ceny ministerstva školství za rok 2018 znají své laureáty

Ve Valdštejnském paláci byly tento týden uděleny ceny Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu za rok 2018. Ocenění z rukou ministra školství Roberta Plagy a náměstka pro vysoké školství, vědu a výzkum Pavla Dolečka převzalo celkem 17 laureátů v různých kategoriích.

ceny MŠMT

Cenu ministra školství v její současné podobě uděluje ministerstvo od roku 2014 a může ji získat student nebo absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem. Ocenění se uděluje i za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Mezi studenty oceněné v bakalářském studijním programu patří Martin Koban z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Jan Matuštík z Fakulty technologie ochrany životního prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Klára Kutová Šerých ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

V magisterském programu cenu převzali Katarína Kravčíková z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Eliška Selingerová ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Petr Steindl z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

V neposlední řadě byli oceněni také studenti doktorských programů. Letos cenu získali Martin Gajarský ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity – jeho výzkum publikoval prestižní časopis Journal of the American Chemical Society. Dále pak Marek Lanč z Fakulty chemicko-inženýrské Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Arman Tursunov z Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Tři ceny pro špičkové vědce

Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací letos získal prof. Jan Trka, přední expert zabývající se výzkumem dětské leukémie. Cenu Františka Běhounka převzal prof. Karel Schulmann, který je předním mezinárodním odborníkem v oblasti geodynamiky orogenních procesů a tvorby kontinentů. Cenu Milady Paulové v oblasti věd o vzdělávání a výchově získala prof. Eliška Walterová, která se zabývá srovnávací pedagogikou, analýzou zahraničních vzdělávacích systémů a možnostmi využití jejich zkušeností v českém vzdělávání.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádnou reprezentaci ČR na 50. ročníku Mezinárodní chemické olympiády byla letos udělena Petrovi Holzhauserovi, Petře Ménové, Daně Poláchové a Michalu Janovskému.

Cenu za mimořádný čin studentů převzala Alžběta Vachelová z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, která je zakladatelkou akce „Zapiš se někomu do života!“, v rámci které se mohou studenti registrovat jako dárci kostní dřeně. Díky jejímu nasazení a usilovné práci se do registru zapsalo více než 2 300 nových dárců.

„Vzdělávání na všech typech škol, ale i kontinuální celoživotní vzdělávání jsou prioritou vlády a jsem rád, že kromě získání dalších finančních prostředků a posílení rozpočtů nejen vysokých škol, ale i např. navýšení platů učitelů, se ministerstvu daří postupně naplňovat další reformní kroky, i když se mohou zdát malé,“ řekl ve svém úvodním projevu ministr Robert Plaga. Důraz na kvalitu vzdělávání bude podle něj jednoznačnou prioritou nové Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. „Ta musí být mnohem ambicióznější než v minulosti s jasně stanovenými cíli a měřitelnými ukazateli,“ doplnil ministr školství.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: MŠMT a Masarykova univerzita