facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Češi se budou podílet na využití olejových odpadů pro výrobu nových produktů

8. 8. 2019
Češi se budou podílet na využití olejových odpadů pro výrobu nových produktů

Česká výzkumná firma NAFIGATE Corporation se prosadila v silné konkurenci stovek projektů, které usilovaly o financování z prestižních evropských programů. Společně s dalšími partnery NAFIGATE uspěla ve dvou projektech výzkumných programů Horizont 2020 a Eurostars. Cílem obou projektů je využít odpadů jako hodnotného materiálu pro výrobu nových produktů.

Projekt WaysTUP!, s nímž uspělo širší konsorcium včetně české firmy v programu Horizont 2020, se zaměřuje na zpracování olejových odpadů, které produkují evropská města. NAFIGATE je v rámci tohoto projektu klíčovým řešitelem.

„Je to pro nás obrovský úspěch a výsledek mnoha let výzkumu. Náš projekt získal v největší konkurenci při hodnocení excelence pět bodů z pěti. Společně s dalšími členy konsorcia chceme přinést zcela nové modely odpadového hospodářství v oblasti bioodpadů,“ uvedla Lenka Mynářová, členka představenstva NAFIGATE Corporation. Celkový příspěvek z programu Horizont 2020 (Rámcový program EU pro výzkum a inovace) pro 27 členů konsorcia WaysTUP! bude činit více než 9 milionů eur.

V rámci programu Eurostars se firma NAFIGATE prosadila společně se čtyřmi partnery s projektem RIMPLAN, který se zaměřuje na výrobu těsnících prvků elektronických zařízení pomocí vstřikování. „Cílem je vývoj a aplikace nových materiálů v elektronice. Hodláme využít také náš produkt – přírodní polymer Hydal PHA,“ upřesnila Vlaďka Matušková z NAFIGATE Corporation, která projekt koordinuje. Biotechnologie Hydal, již vyvinuli čeští vědci a pro niž NAFIGATE hledá komerční uplatnění, využívá olejových odpadů právě k výrobě biopolymeru a následně bioplastu. Příspěvek z programu Eurostars na projekt RIMPLAN dosáhne 1,5 milionu eur.

Foto č. 1 DSC 0237

Biotechnologii Hydal vyvinuli čeští vědci a NAFIGATE pro ni hledá komerční uplatnění. Na snímku docent Stanislav Obruča z Vysokého učení technického v Brně společně se studenty sleduje růst bakterie v baňce. Foto: NAFIGATE

Zviditelnění českého výzkumu

Společnost NAFIGATE, která se zabývá aplikacemi nanovláken a biotechnologiemi, se díky úspěchům v programech Horizont 2020 a Eurostars zařadila mezi přední evropské technologické instituce. Oba úspěšné projekty reagují na moderní trendy v oblasti inovací a silnou poptávku v Evropské unii po rozvoji cirkulární ekonomiky – oběhového hospodářství, jež mění odpad v suroviny.

Kladný výsledek přináší zviditelnění i českému výzkumu, který i přes zhoršené podmínky oproti starším členům Evropské unie – zemím EU15 – ukazuje, že dokáže překvapit skvělými výsledky.

„Máme obrovskou radost z výsledků hodnocení a těšíme se na práci v mezinárodních týmech. Bereme to jako velkou příležitost – vědeckou i obchodní,“ říká Lenka Mynářová.

Češi zatím chyběli

Ve výzkumných konsorciích, která dokáží uspět v silné konkurenci v prestižních evropských programech a projít přísným hodnocením, je zatím českých zástupců poskrovnu. V případě Eurostars se o podporu ucházelo 325 projektů, přičemž úspěchu dosáhlo pouze pár desítek. V rámci programu Horizont 2020 panuje ještě větší konkurence. Česká republika patří mezi podprůměrně úspěšné žadatele.

Zkušenost s programem Horizont 2020 má například pouhé 0,3 promile českých malých a středních podniků, což je podle zprávy Evropské komise vůbec nejnižší podíl ze všech zemí EU. „Přestože máme některé úspěšné žadatele v programu Horizont 2020, obecně je účast českých subjektů a jejich úspěšnost malá. Někteří znalci českého prostředí se domnívají, že to je způsobeno lehkou dostupností národních peněz – je jednodušší a rychlejší získat peníze z národního rozpočtu než uspět v silně konkurenčním Horizontu 2020,“ uvádí Aleš Vlk, zakladatel odborného portálu Vědavýzkum.cz.

Projekt WaysTUP!

Mezinárodní projekt "WaysTUP!" s podporou z programu Horizont 2020 bude spuštěn v září 2019. "WaysTUP!" představí portfolio nových procesů přeměny městských bioodpadů na nové produkty. Vstupními surovinami mohou být například masný odpad, kávová sedlina, biologický odpad z domácností, použité fritovací oleje, celulózní odpad získaný z odpadních vod nebo odpad rostlin a splaškových kalů. Cílem je výroba potravinářských a krmných přísad, ochucovadel, kávového oleje, bioethanolu, biologických rozpouštědel, biopolymerů či bioplastů. Projekt má mimo jiné zlepšit vnímání městského bioodpadu veřejností. Projekt "WaysTUP!" by měl inspirovat také k navýšení sběru městského bioodpadu.

Projekt RIMPLAN

Projekt RIMPLAN s podporou z programu Eurostars začíná v lednu 2020. RIMPLAN se bude zabývat výrobou těsnících prvků elektronických zařízení pomocí vstřikování. Součástí projektu je i vývoj forem a technologie pro rychlé cykly při nízké vstřikovací teplotě. Projekt je unikátní zejména volbou materiálu, který bude založen pouze na obnovitelných zdrojích. Nový typ materiálu z biomasy bude použit k výrobě zapečetěných elektronických zařízení, přičemž cílem je dosažení jejich vyšší kvality a lepších vlastností.

 

Zdroj: NAFIGATE