facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česká republika zakladatelem evropského konsorcia INSTRUCT-ERIC

26. 7. 2017
Česká republika zakladatelem evropského konsorcia INSTRUCT-ERIC

Česká republika se v červenci 2017 stala jedním ze zakládajících států mezinárodního konsorcia Instruct-ERIC, které bude provozovatelem výzkumné infrastruktury Instruct (European INtegrated STRUCTtural Biology Infrastructure – Evropská infrastruktura pro integrativní strukturní biologii) se sídlem v Oxfordu ve Velké Británii.

Cílem infrastruktury je poskytovat široké biologické a biochemické komunitě ojedinělé technologie, metody a přístrojové kapacity v oblasti strukturní biologie. Ta je zaměřena na integraci poznatků o struktuře biologicky významných makromolekul – proteinů, nukleových kyselin a jejich komplexů. Vedle České republiky a hostitelské Velká Británie jsou dalšími na projektu se podílejícími státy Francie, Itálie, Izrael, Portugalsko, Německo, Nizozemsko a Slovensko, v roli pozorovatele se účastní také mezinárodní výzkumná organice EMBL.

Při příležitosti schválení konsorcia Instruct-ERIC Evropskou komisí se dne 18. července 2017 uskutečnila v budově Královské společnosti v Londýně na pozvání britského ministra pro univerzity, vědu, výzkum a inovace Jo Johnsona slavnostní recepce. Pozváni byli ministři zodpovědní za výzkum ze všech zakladatelských států. Oficiální tisková zpráva z akce je k dispozici na internetových stránkách.

V České republice je výzkumným partnerem projektu národní infrastruktura CIISB, celým názvem Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii. Po letech příprav a po náročném mezinárodním hodnocení bylo toto české pracoviště, které je koordinováno Středoevropským technologickým institutem (CEITEC) a Biotechnologickým a biomedicínským centrem Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci (BIOCEV), oficiálně uznáno za jedno z evropských Instruct Center. V čele české části projektu stojí prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc., mezinárodní odborník v oblasti experimentální metody více-dimenzionální NMR spektroskopie. České Instruct centrum, které je budováno za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, bude své služby poskytovat nejen české biochemické komunitě, ale i řadě dalších vědeckých pracovišť z různých částí Evropy.

Bližší informace o konsorciu Instruct-ERIC a výzkumné infrastruktuře Instruct jsou k dispozici na internetových stránkách.

 

Zdroj: MŠMT