facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Česko bude brzy znát nejlepší studenty bojující za životní prostředí

8. 11. 2021
Česko bude brzy znát nejlepší studenty bojující za životní prostředí

Tradiční soutěž Czech Envi Thesis o nejlepší vysokoškolskou práci zabývající se společenskovědními aspekty ochrany životního prostředí jde do letošního finále. To je na programu 2. prosince 2021 na půdě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Porota složená z předních českých vědců na něm bude vybírat z pěti nejlepších prací, které se letos do soutěže přihlásily.

„V letošním třetím ročníku soutěže se nám podařilo oslovit mladé talenty skutečně napříč celým českým univerzitním prostředím. Přihlásili se nám autoři bakalářských nebo diplomových prací z celkem deseti českých univerzit, respektive 20 fakult,“ přiblížil zájem o letošní ročník hlavní pořadatel Czech Envi Thesis Jan Macháč z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Výběr finálových témat naznačuje, že letošní výběr nejtalentovanějšího studenta nebo studentky bojujícího v Česku za přírodu nebude nudit. Do nejužšího výběru se dostala skutečně zajímavá a silná témata. Práce se zabývají dobrovolnou bezdětností v reakci na současnou klimatickou krizi, environmentálními dopady jednotlivých druhů dopravy při cestě na dovolenou, vnímáním klimatických změn u nevidomých, ilegálním trhem s chráněnými živočichy v Indonésii a městským fenoménem posledních let v podobě komunitních zahrad na sídlištích. Finalisté navíc budou díky partnerovi soutěže Vodafone na finálové představení pečlivě připraveni mediálním a komunikačním expertem Davidem Vaníčkem. Kromě společnosti Vodafone nejlepší studenty podpoří také další partneři soutěže – Univerzita J. E. Purkyně, Ministerstvo životního prostředí, společnost Metrostav a Nadační fond Severočeská voda.

Odhadnout tak letošního vítěze, který si v pořadí jako třetí odnese titul vítěze Czech Envi Thesis není předem jasné. Rozhodovat bude nejenom kvalita samotné práce ale i způsob jejího představení na finálovém kole soutěže. Vítěz bude muset kromě přihlížejících ze strany veřejnosti přesvědčit i vědeckou porotu pod vedením bývalého ministra životního prostředí prof. Bedřicha Moldana. V minulosti se to podařilo Kateřině Tumové a Anně Tabáškové, které na finále a později v médiích uspěly se svými tématy zabývající se recyklací vody v domácnosti a tříděním odpadů.

Kdo tedy bude letošní tváří studentů bojující v Česku za přírodu? Kterému tématu se dostane největší pozornosti? Obstojí studenti v přátelském duelu s vědeckou porotou i veřejností? Dozvíme se 2. prosince od 14:00 na UJEP v Ústí nad Labem v Modré aule. „Finále je volně přístupné a jste na něj všichni zváni,“ zve za pořadatele Jan Macháč. Aktuální informace o soutěži lze nalézt i na Facebooku a na stránce www.czechenvithesis.cz.

 

Zdroj: UJEP