Vytisknout tuto stránku

Čeští výzkumníci hledají řešení etiky provozu autonomních vozidel

3. 9. 2020
Čeští výzkumníci hledají řešení etiky provozu autonomních vozidel

Komplexní etická analýza provozu autonomních vozidel a její bezprostřední uplatnění ve vývoji řídících softwarů je cílem společného projektu výzkumného týmu z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Řešení, které tým odborníků nabídne, má rozptýlit obavy potenciálních řidičů ze ztráty kontroly nad vozidlem. 

AITraffic

„Eticky konfliktní situace v reálném provozu jsou v současnosti velmi aktuální otázkou. Brzy budou v nabídce autonomní vozidla vyšších stupňů automatizace a bez tohoto řešení, které nemá zatím nikdo k dispozici, je nebude možné uvést na trh. Projekt proto velmi vítáme a podporujeme,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. Agentura do výzkumu vložila 4,5 milionu korun ze státních prostředků v rámci Programu ÉTA.

Benefity samořízených motorových vozidel orientujících se jen pomocí počítačových systémů, jsou podle něj přitom nasnadě. Jde o snížení emisí, zefektivnění dopravy nebo například snížení počtu dopravních nehod až o devadesát procent. Projekt, za kterým stojí Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Filosofický ústav Akademie věd ČR a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, pomůže zjistit preference potenciálních zájemců o autonomní vozidla a výrobcům nabídne komplexní etickou analýzu provozu. Ta bude bezprostředně uplatnitelná ve vývoji řídících softwarů.

Řešení českých výzkumníků pomůže rozptýlit obavy řidičů ze ztráty kontroly nad vozidlem a zároveň vyloučí jakékoli rozpaky nad jeho případnou koupí. „V rámci našeho projektu sestavíme modelové situace sociálního dilematu kolizí autonomních vozů a připravíme vizualizace pro online dotazníkovou metodu. Navíc nabídneme vůbec první výzkum morálních intuic pro řídící software aut a preferencí nákupu. Řídící program tak bude korespondovat s etickými normami společnosti. Dalším klíčovým výsledkem bude aplikace pro obecnou umělou inteligenci,“ přiblížil projekt Daniel D. Novotný z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s tím, že ukázky morálního jednání robotických aktérů v krizových situacích bude možné využít nejen pro tvorbu softwaru a legislativu, ale i pro situace s více stupni volnosti. Jde například o výzkum obecné umělé inteligence, u níž je zájem, aby jednala morálně. Unikátní projekt odstartoval v loňském roce a dokončený by měl být za dva roky.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR

Redakčně upraveno