facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Chemička Hana Cahová získala ERC CZ grant ve výši 49 mil. Kč

27. 9. 2016
Chemička Hana Cahová získala ERC CZ grant ve výši 49 mil. Kč

Chemička Hana Cahová z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR uspěla se svým výzkumným projektem v letošním kole Programu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a obdržela grant ve výši téměř 49 milionů Kč.

V letošním kole Programu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací známého jako ERC CZ byly podpořeny tři projekty, mezi něž bylo rozděleno přes 145 mil. Kč. Hana Cahová, která na ÚOCHB AV ČR vede výzkumnou skupinu zaměřenou na chemickou biologii, v soutěži uspěla s projektem „Virální RNA modifikace – Esenciální kroky v chemické evoluci proteinových kofaktorů“. Přidělenou částku bude čerpat v období 2017-2021.

„Kromě toho že se jedná o velmi prestižní grant, jeho výše nám umožní soustředit se dalších 5 let jen na náš výzkum bez nutnosti hledat další zdroje, rozšířit tým vědců a plně hradit velmi drahé experimenty s viry a jejich RNA,“ řekla chemička Hana Cahová. „V našem výzkumu se zabýváme chemickými modifikacemi RNA u virů. Virální RNA nebyla nikdy studována pomocí velmi citlivé metody hmotnostní spektrometrie v kombinaci s metodami chemické biologie. Věříme, že detailní studium nám pomůže v lepším poznání její struktury, stejně jako například ve vývoji lepších diagnostických prostředků či nových typů vakcín,“ dodala Hana Cahová.

Program ERC CZ je zaměřen na podporu výzkumných projektů špičkových českých vědců posouvajících hranice poznání, kteří si zažádali o grant Evropské výzkumné rady (ERC, European Research Council), uspěli se svým projektem v obou kolech soutěže posuzované mezinárodními odbornými panely ERC s vysokým ohodnocením, avšak z důvodů omezeného rozpočtu Rady jejich projekt nemohl být nakonec financován z prostředků ERC. To byl případ i Hany Cahové, která v ERC Starting Grantu obdržela nejvyšší možné ohodnocení. Program ERC CZ byl schválen usnesením vlády České republiky na období 2012-2019 s alokací 600 mil. Kč. Jeho poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

„Získání nejvyššího hodnocení v soutěži o grant ERC je prestižní záležitostí nejen pro samotného mladého vědce, ale i pro instituci, kde působí,“ uvedla Iva Pichová, zástupkyně ředitele ÚOCHB pro vědu výzkum. „Ústav organické chemie a biochemie se dlouhodobě snaží přitáhnout mladé nadějné vědce z celého světa a vyhlašuje velmi kompetitivní konkursy pro pozice vedoucích juniorských skupin. Vedení ÚOCHB ocenilo vynikající úspěch Hany Cahové a podpořilo založení její nezávislé skupiny bez konkursu.“

 


Chemička Hana Cahová, Ph.D. je vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, kde se zaměřuje na zkoumání virů, zejména chemické struktury virální RNA. Vystudovala organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a doktorát získala pod vedením prof. Michala Hocka z ÚOCHB. V letech 2010-2013 působila jako postdoktorandka na Univerzitě v Heidelbergu ve skupině Prof. A. Jäschkeho, kde získala prestižní stipendium Alexandra von Humboldta. V roce 2015 obdržela Prémii Otto Wichterleho udělovanou Akademií věd ČR a v roce 2016 cenu Alfreda Badera za bioorganickou chemii pro mladé vědce.

 

 

Zdroj: ÚOCHB