Vytisknout tuto stránku

Co je to živá laboratoř?

20. 11. 2021
Co je to živá laboratoř?

Vědci z jihomoravské metropole v rámci Brněnské živé laboratoře neboli Brno living lab zkoumají, jak moc je naše zdraví ovlivněno toxickými látkami v našem okolí a jak se před nimi chránit. Co je unikátní koncept živé laboratoře a jak mohou chemické látky působit na lidský organismus popisuje vedoucí centra RECETOX Jana Klánová.

Klanova J

Živá laboratoř není klasickou laboratoří tak, jak ji známe. Jedná se o širší koncept založený na provázanosti výzkumu s reálným životem a jeho potřebami a na spolupráci s občany, místními úřady, firmami a ostatními relevantními účastníky. Právě proto je živou laboratoří celé město Brno a brněnský region, nikoliv konkrétní laboratorní místo. Charakteristickým rysem živé laboratoře je i to, že se výsledky výzkumu dostávají zpět ke všem zúčastněným subjektům. V konkrétním případě zmíněné živé laboratoře se výsledná data dostanou blíže k lidem žijícím v Brně, díky čemuž mohou mít praktický a zcela konkrétní dopad na jejich každodenní život.

Na brněnské populaci je unikátní to, že je již více než 60 let pozorována prostřednictvím tzv. populačních studií, v jejichž rámci jsou, krom jiného, dlouhodobě sledovány a zjišťovány faktory, které působí na život a zdraví zúčastněných jednotlivců, ale i celých domácností. „Zajímá nás, jak a kde lidé žijí, složení jejich rodiny, kde pracují, jaká je jejich ekonomická situace. Z toho všeho se snažíme vysledovat chemickou expozici toxickým látkám, které jsou všude kolem nás...“ vysvětluje Jana Klánová. A dodává, že do konceptu živé laboratoře je a dále bude zapojeno i město Brno, Jihomoravský kraj, brněnské firmy a další hráči, kteří mohou pomoci tomu, aby výsledky výzkumů měly skutečný dopad na obyvatele města, což je jedním z charakteristických rysů funkční živé laboratoře.

Ačkoliv je RECETOX pracovištěm, které se svými výzkumnými daty a dlouhodobě budovanou expertizou významně podílí na formulaci, úpravě a implementaci mezinárodních smluv o zdraví a životním prostředí, jako je třeba Stockholmská úmluva o persistentních organických polutantech, na regionální úrovni je o centru slyšet méně. Díky projektu živé laboratoře a propojení s lokální samosprávou se toto však změní. Ředitelka centra RECETOX Jana Klánová vnímá živou laboratoř jako velký závazek místním, kteří se na výzkumech aktivně podílejí, a současně jako příležitost, jak systematicky a pozitivně ovlivňovat dění i na místní a regionální úrovní a dále tak podporovat participativní a společensky relevantní výzkum.

Jana Klánová o konceptu živé laboratoře vyprávěla v Českém rozhlase. Pusťe si celý záznam rozhovoru

 

Zdroj: Masarykova univerzita 

redakčně upraveno