facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

COMTES FHT: Špičkový výzkum v oblasti kovů

19. 8. 2021
COMTES FHT: Špičkový výzkum v oblasti kovů

Plzeňská společnost COMTES FHT funguje už více než 20 let. Tato výzkumná organizace, která zaměstnává přes 100 pracovníků, se zabývá zejména výzkumem a vývojem v oblasti kovových materiálů. Již od počátku byl pro firmu charakteristický dynamický růst a rozšiřování služeb i výzkumných kapacit. V jejím čele stojí od jejího založení Libor Kraus a Zbyšek Nový.

comtes vtp

Od prvotního návrhu přes virtuální predikce materiálů a technologií jejich zpracování jsou nové projekty řešeny až po konstrukci nástrojů, finální návrh technologického postupu, materiálové řešení a výrobu prototypu nebo funkčního vzorku. Nově navržené a zrealizované produkty jsou pak testovány a analyzovány, v případě zájmu je celá řada zkoušek prováděna akreditovaně. Spektrum možností testování mechanických, termomechanických a termofyzikálních vlastností a dále možností analýz struktur kovových materiálů je ve společnosti COMTES velmi široké. Umožňuje provádět jak zkoušky podle nejrůznějších norem, tak speciální zkoušky nadefinované zákazníkem.

To vše nabízí firma COMTES FHT sídlící v Dobřanech u Plzně. COMTES FHT je rychle se rozvíjející firmou, která usiluje o místo přední evropské výzkumné organizace zajišťující výzkum a vývoj v oblasti kovových materiálů pro nejrůznější použití a v řadě oborů od strojírenství, automobilového průmyslu a energetiky až po elektrotechniku a zdravotnictví.

Společnost COMTES FHT založili v roce 2000 Libor Kraus a Zbyšek Nový, kteří předtím působili jako výzkumníci ve firmě Škoda Plzeň. Kraus je zároveň prezidentem Asociace výzkumných organizací, byl řešitelem i spoluřešitelem více než 20 národních i mezinárodních vědecko-výzkumných projektů či projektů zaměřených na investice ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Firma COMTES FHT se od svého založení zabývala výzkumem a vývojem, zároveň usilovala o získání certifikace akreditované zkušební laboratoře, což se v roce 2006 podařilo. V důsledku růstu firma již také dvakrát měnila svoje sídlo. Od roku 2007 firma sídlí v Dobřanech u Plzně, kde má lokalizované všechny svoje laboratoře a vědeckotechnický park. Ten firmám nabízí zázemí laboratoří, dílny, multifunkční sál, ale také 3D tiskárnu nebo dobíjecí stanici pro elektromobily.

3D tiskarna kov

Od roku 2008 je COMTES FHT výzkumnou organizací podle evropských pravidel, v současnosti je zapsán na seznamu výzkumných organizací, který vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Významným milníkem bylo pro společnost získání projektu z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) na vybudování regionálního výzkumného centra v roce 2011. V rámci tohoto projektu byla mimo jiné vybudována metalurgická laboratoř, díky ní lze ve výzkumném centru připravovat široké spektrum experimentálních materiálů se speciálními parametry, které na trhu nejsou k dispozici. V rámci zefektivnění komunikace s partnery v německy mluvících zemích, které pro COMTES FHT představují důležitý trh, si firma v roce 2016 otevřela své obchodní zastoupení také v Mnichově.

Mezi největší projekty výzkumné organizace, která dnes zaměstnává více než stovku pracovníků, patří například výzkum pokročilých ocelí s unikátními vlastnostmi (COMEX). Tento projekt se zaměřuje na dosažení parametrů nebo kombinací více vlastností u vybraných druhů moderních ocelí s důrazem na optimalizaci korozní odolnosti, odolnost proti vodíkovému zkřehnutí, odolnost proti vzniku trhlin na střižných hranách a dalších vlastností. Využití výsledků míří k materiálům pro dopravní techniku, energetiku a pro produktovody umístěné v mořské vodě a v arktických podmínkách.

Dalším zásadním projektem je GRAMATECH, který je zaměřen na zvýšení výzkumného výkonu funkčně graduovaných materiálů pomocí aditivních technologií. Projekt s rozpočtem 84,5 milionu je realizován třicetičlenným týmem výzkumníků a techniků od ledna 2018 do června 2022. Místem dopadu jeho realizace je celé území ITI Plzeňské metropolitní oblasti. Využití aditivních technologií představuje další významný směr, kterým jsou ve společnosti připravovány experimentální materiály ve formě prototypů nebo hotových výrobků.

Počítačové modelování háku

Z evropských projektů COMTES FHT řeší například projekt FormPlanet, jehož cílem je vyvinout a demonstrovat integrovaný systém nabízející nové metodiky testování pro charakterizování vlastností plechů a další výzvy, zároveň má za cíl založit evropský test-bed pro ověřování vlastností výrobků z plechu.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (BK)