facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Čtyřnásobný úspěch v Loschmidtových laboratořích v Brně

24. 11. 2022
Čtyřnásobný úspěch v Loschmidtových laboratořích v Brně

Vědcům z Loschmidtových laboratoří Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně se povedl mimořádný profesní úspěch. Během jediného dne jim přijali čtyři rukopisy do prestižních mezinárodních časopisů.

20221123FNusa

Oslava úspěchu výzkumných týmů, 11. 11. 2022 – zleva Michal Vašina, Jan Velecký, Jan Mičan, Zbyněk Prokop, Martin Marek

Články budou otisknuty v časopisech Nature Catalysis, ACS Catalysis, Analytical Chemistry a Computational and Structural Biotechnology Journal.

Horolezci zdolávají vrcholy, sportovci lámou rekordy, umělci tvoří vrcholná díla. Pro vědce je stěžejní součástí jejich práce publikování článků v odborných časopisech. Rozšiřují tak povědomí o svém výzkumu, získávají zpětnou vazbu, rozvíjejí spolupráci s podobně zaměřenými kolegy a celý výzkum se posouvá dál. Nejprestižnější jsou ty časopisy, které jsou recenzované a mají vysoký impakt faktor, tedy hodnotu vyjadřující průměrnou míru citovanosti všech článků publikovaných v časopisu za určité období. Impaktované časopisy jsou v rámci svých oborů řazeny do žebříčků podle různých metrik a dělí se do čtyř kvartilů. Ty nejlepší se nacházejí v prvním kvartilu.

Právě do této elitní skupiny se řadí všechny časopisy, ve kterých se podařilo publikovat Martinu Markovi, Zbyňku Prokopovi, Janu VeleckémuJanu Mičanovi z Loschmidtových laboratoří. Jan Velecký, pro kterého je přijetí jeho prvoautorského článku podmínkou k ukončení doktorského studia, to v nadsázce přirovnal k milníkům, jakými jsou pro člověka první úsměv, první slovo, první školní den, první školní jednička či pětka.

Jeho kolega Michal Vašina, který se nedávno rovněž radoval z publikace v mezinárodním prestižním časopise Chem Catalysis, přirovnal proces vydání článku ke zrání vína. Stává se, že vědci musí článek přepisovat a pilovat i několik let, než je „výběr z hroznů“ přijat k publikaci.

Přijaté rukopisy konkrétně popisují katalytický mechanismus enzymu luciferasy, vylepšení enzymů degradujících plasty proteinovým inženýrstvím, mikrofluidní platformu pro sledování enzymatických reakcí a vývoj nové databáze pro předpověď vlivu mutací na rozpustnost proteinu.

Petr Slavíček z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ve své gratulaci na sociálních sítích spočítal, že při stávajícím vědeckém výkonu týmu je pravděpodobnost současného přijetí 4 článků v prestižních časopisech 0,09 %, a podobný úkaz tedy můžeme očekávat opět za 384 let

 

Zdroj: FNUSA ICRC