Vytisknout tuto stránku

CzechResearchJobs.net: nabídky výzkumných a akademických pozic z ČR v angličtině

4. 10. 2017
CzechResearchJobs.net: nabídky výzkumných a akademických pozic z ČR v angličtině

Portál ResearchJobs.cz, který si mezi výzkumníky získává čím dál větší popularitu, dostal po několika týdnech zkušebního provozu mladšího sourozence, server CzechResearchJobs.net.

Cílem tohoto nového webu je poskytovat aktuální přehled o vypsaných pracovních pozicích ve výzkumu, vývoji a inovacích a na akademické půdě v ČR pro cizojazyčné publikum. Jde především o výzkumníky ze zahraničí, kteří by mohli mít zájem o práci v České republice. Nabízená místa pocházejí především z veřejných výzkumných institucí a veřejných VŠ. Kmotrem tohoto webu se stal místopředseda Technologické agentury ČR (která je jedním z partnerů projektu ResearchJobs.cz), Martin Bunček.

CzechResearchJobs

Portál CzechResearchJobs.net

„V dnešním otevřeném světě, v oblasti vědy, která z principu nemá hranic, a navíc v českém inbredním akademickém prostředí, je téměř neuvěřitelná tak dlouhá absence koncentrované nabídky výzkumných a akademických pozic pro uchazeče ze zahraničí!“ říká Martin Bunček a dodává: „Dosavadní provoz portálu reserchjobs.cz ukazuje mnoho zajímavých aspektů tohoto segmentu pracovního trhu a novému portálu přeji přinejmenším stejný úspěch jako jeho staršímu sourozenci.“

Princip fungování CzechResearchJobs.net je analogický mateřskému webu ResearchJobs.cz pravidelně, s periodicitou 8–24 hod., jsou monitorovány seznamy volných pozic na webech jednotlivých institucí, vystavují-li nabídky v angličtině. Nabídky jsou pak následně zveřejňovány na webu CzechResearchJobs.net.

Počet aktuálně „otevřených“ pozic vypsaných v AJ na českých VŠ a veřejných výzkumných institucích osciluje kolem 60-70 pozic, přičemž počet pozic na ResearchJobs.cz je zhruba trojnásobný – rozdíl tvoří právě pozice, které jsou k dispozici pouze a jen v českém jazyce.

Zajímavý je v tomto kontextu oborový rozdíl obou webů: zatímco na „českém“ portálu ResearchJobs.cz drží největší podíl pozice z trojice oborových větví Společenské vědy, Biovědy a Průmysl (RVVI číselník: A, E a J), na CzechResearchJobs.net to je trojice Fyzika a matematika, Biovědy a Chemie (B, E a C). Důvod je zřejmý – převažující část inzerátů na anglické verzi pochází z „velkých infrastruktur“ zaměřených právě na tyto oblasti (ELI Beamlines, CEITEC, FNUSA-ICRC). Inzeráty na CzechResearchJobs.net jsou též výrazněji vychýleny směrem k plným úvazkům (naproti tomu velký počet inzerátů v češtině přichází ze sféry společenských věd, kde však jsou velmi často poptávány jen částečné úvazky).

Doplňujícím obsahem portálu CzechResearchJobs.net by se postupně měl stát přehled významných výzkumných či akademických pracovišť v ČR.

krestCzechResearchJobs2

Martin Víta, zakladatel portálu CzechResearchJobs.net, a Martin Bunček, kmotr portálu

 

 

Zdroj: CzechResearchJobs.net


V rámci nabídky pracovních pozic, kromě neakademických pozic zveřejňujeme ve spolupráci s ResearchJobs.cz také nabídky akademických pracovních pozic v češtině. Najdete je zde, na spodním konci stránky.