facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

DAAD a Univerzita Karlova přibližují akademikům německý výzkum

24. 9. 2020
DAAD a Univerzita Karlova přibližují akademikům německý výzkum

Dvacetileté výročí fungování pobočky DAAD v Praze a její spolupráci s Univerzitou Karlovou připomnělo příjemné slavnostní setkání 10. září 2020 na půdě Univerzity Karlovy. Německá akademická výměnná služba (DAAD) vznikla již v roce 1925 a jejím cílem je podpora studentských a vědeckých výzkumných pobytů. Tato organizace rovněž sponzoruje středoevropskou síť univerzit CENTRAL.

Organizátorem akce nazvané Společný příběh DAAD – Univerzita Karlova bylo Centrum strategických partnerství (CSP) a DAAD IP v Praze.

IFORUM 16917 version1 vs1 3308 800 526

Úvodního slova se ujal rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který připomněl, že spolupráce s Německem a především s německými univerzitami je pro Univerzitu Karlovu prioritou. Tradice, kulturní a geografická blízkost, ale také existence organizace jakou je právě DAAD, jsou důvodem, proč se právě s Německem uskutečňuje naše nejsilnější studentská a akademická výměna.

Kromě rektora UK na akci promluvili zástupce velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice Hans-Peter Hinrichsen, státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč a vedoucí pobočky DAAD ve Varšavě Martin Krispin. Ti všichni zmínili důležitost spolupráce obou institucí i v současné době, která před nás staví řadu překážek.

Součástí akce byla i přednáška profesora Jiřího Peška z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy nazvaná DAAD: ruka podaná Univerzitě Karlově. Příklad Jana Křena. Na jednom konkrétním případě ukázal, jak se spolupráce rozvíjela po roce 1989. Mimo jiné zmínil: „Německo je náš největší soused, máme spolu nejen nejdelší hranici, ale – nahlíženo aktuálně i historicky - také nejrozsáhlejší hospodářské vztahy, nejvýznamnější akademickou a výzkumnou spolupráci … A je také zřejmé, že úplně nejhorší model sousedství by bylo vzájemné ignorování, nevědomostí, strachem a averzí poznamenaný nezájem, ústící v neschopnost vzájemné pomoci.“

IFORUM 16917 version1 vs1 3582 800 517

Na foto zleva: Lisa Korinek (DAAD), Jaromír Soukup (CSP), Barbora Bednaříková (CSP), Barbora Boušová (DAAD), Jana Dostálová (DAAD), Lenka Drugová (DAAD).

Důležitou pomoc pro akademiky a studenty poskytuje pražská pobočka DAAD. Vedoucí její kanceláře, Barbory Boušové jsme se zeptali na tři otázky:

Jak funguje spolupráce UK a DAAD?

Spolupráce Univerzity Karlovy s DAAD má dlouhou tradici. Již od roku 1963 měli studenti a akademici možnost využít některé stipendijní programy DAAD. V poslední době je DAAD IP Praha pravidelným hostem seminářů o studiu a výzkumu v Německu, které pro studenty a doktorandy pořádá UK Point – Informační, poradenské a sociální centrum Univerzity Karlovy. V rámci projektů DAAD jsou financovány vybrané studijní programy na Univerzitě Karlově.

Jaké služby má DAAD IP Praha pro studenty?

DAAD IP Praha poskytuje poradenství všem, kdo mají zájem vyjet do Německa za studiem nebo výzkumem. Nejedná se pouze o rady týkající se našich stipendií, ale i o obecné otázky jako je život v Německu, hledání ubytování, možnost získání jazykového dokladu pro studijní účely apod. V DAAD IP Praha můžeme všem zájemcům nabídnout i různé tištěné materiály v češtině, němčině a angličtině, které mohou být pro přípravu studijního nebo výzkumného záměru užitečné.

Jaká stipendia může DAAD v ČR nabídnout?

Organizace DAAD má širokou nabídku stipendijních programů pro jednotlivce. V jakékoli akademické fázi lze požádat o nějaké stipendium. Počínaje letními kurzy pro studenty VŠ od druhého ročníku studia, přes stipendia na navazující magisterské studium a výzkumných stipendií pro doktorandy až po výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce. Není bez zajímavosti, že DAAD neupřednostňuje žádný vědní obor a že stipendia - vyjma letních kurzů - lze čerpat i na pobyty v Německu, které se uskuteční v angličtině.

 

 

 

iForumAutor: Jaromír Soukup

Foto: Vladimír Šigut

Článek vyšel v online magazínu Univerzity Karlovy iForum.