facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Další české instituce získaly HR Excellence in Research Award

13. 5. 2019
Další české instituce získaly HR Excellence in Research Award

Fyzikální ústav AV ČR nebo také Ostravská univerzita rozšířily skupinu vědeckých a univerzitních pracovišť oceněných významným evropským certifikátem HR Excellence in Research Award. Evropská komise tuto cenu uděluje pracovištím, která se výrazně zasazují o zlepšování strategie lidských zdrojů a zaručování profesionálních a etických pracovních podmínek.

FZU Cukrovarnicka.jpg 1987258066

Prestižním titulem HR Excellence in Research Award se v Evropě může pyšnit okolo 470 vědeckých či univerzitních ústavů, ale v České republice jím byla oceněna zatím jen hrstka zaměstnavatelů. Fyzikální ústav je přitom již čtvrtým pracovištěm Akademie věd, kterému se toto ocenění podařilo získat. V lednu letošního roku ho získal Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského, v únoru Biologické centrum AV ČR a v březnu Fyziologický ústav AV ČR.

„Vzhledem k velikosti našeho ústavu, který má přes 1300 pracovníků v rámci 34 oddělení na více než pěti různých pracovištích, je systematická péče o zaměstnance a jejich výběr zásadním faktorem pro zajištění kvalitních výsledků napříč celým ústavem. Získané ocenění je pro nás dobrou zprávou, že jsme na správné cestě ve vytváření prestižního výzkumného prostředí v celoevropském měřítku,“ uvádí Michael Prouza, ředitel FZU.

Je třeba říci, že získáním ocenění vše nekončí: „V tomto a příštím roce se zaměříme zejména na proces náboru a výběru zaměstnanců a unifikaci metodik napříč jednotlivými pracovišti FZU. Postupem času bychom rádi připravili postupy pro další personální činnosti tak, abychom personální řízení posunuli směrem ke strategickému řízení lidských zdrojů,“ dodává Lenka Černá z HR týmu FZU.

Také Ostravská univerzita začala pracovat na nové strategii pro práci s lidskými zdroji ve vědě a výzkumu již před dvěma lety. „Ostravská univerzita chce být nejen dobrou vzdělávací institucí, a k tomu jistě do budoucna přispějí dva úspěchy minulého roku, získání institucionální akreditace a prostředků na stavbu nových budov, ale i skvělou institucí vědeckou. Věda velmi záleží na kvalitě lidí, a získání ocenění HR Award, které Ostravská univerzita získala jako pátá vysoká škola v České republice, nám velmi pomůže při vytváření dobrých podmínek pro vědce i získávání zahraničních spolupracovníků,“ okomentoval úspěch rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Oceněná instituce garantuje potenciálním zaměstnancům profesionální, přátelské a na etice a transparentnosti založené pracovní prostředí. Může jí tak výrazně pomoci při získávání zahraničních expertů, získat lepší propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací i náskok při žádostech o některé granty.

První českou institucí, která HR Award získala, byla Mendelova univerzita v Brně. „Výhodou pro univerzitu, která HR Award má, je fakt, že při získání některých prestižních grantů budeme mít náskok, protože ocenění je v některých grantových řízeních základní podmínkou," komentovala událost Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity. Pozadu nezůstává ani  Masarykova univerzita a Západočeská univerzita v Plzni. Ta ocenění získala pro své výzkumné centrum NTC (Nové technologie – výzkumné centrum) a pro Fakultu elektrotechnickou a výzkumné centrum RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky). Na půdě Masarykovy univerzity získala ocenění HR Award jako první Přírodovědecká fakulta MU v prosinci 2018 a po ní CEITEC MU v lednu 2019.

Seznam všech oceněných institucí je k nahlédnutí zde.

K tématu udílení HR Awards českým výzkumným institucím si poslechnetě také příspěvek Aleše Vlka z portálu Vědavýzkum.cz na Youradio Talk.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Akademie věd ČR, Ostravská univerzita