facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Den firem 2018 na FSI

7. 4. 2018
Den firem 2018 na FSI

V polovině března se uskutečnil v prostorách Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně již 20. ročník Dne firem. Tato tradiční akce umožňuje intenzivní setkání zástupců firem a studentů přímo v prostorách fakulty.

Den firem 2

V průběhu dne se studentům představilo 52 firem z České republiky i Slovenska. Jednalo se o firmy, které se akce účastní pravidelně, ale i nové a menší firmy, které hledají odborníky v konkrétních oborech mezi studenty fakulty. Řada z nich si uvědomuje potřebu kvalitních technických pracovníků pro svůj další rozvoj a nachází je právě zde – nebo alespoň získává zvídavé zájemce o spolupráci formou praxe, stáže, trainee programu, brigády, bakalářské nebo diplomové práce, aj.

Řada firem se prezentovala nejen informacemi, ale také představila své výrobky, pořádala soutěže a lákala stovky zúčastněných studentů i jinými zajímavými formami. Specifickou expozicí se představila společnost Bosch – show truckem s kompletním vybavením pro propagaci a jednání se zájemci. A přilákala značnou část studentů. Firma Porsche Engineering program zpestřila vystavením jednoho ze svých vozů před výškovou budovou fakulty.

Mezi vystavovateli byly dále ŠKODA TRANSPORTATION, Siemens, TE Connectivity, ŽĎAS, Mann+Hummel, Meopta, PBS Velká Bíteš, aj. Ze Slovenska zavítali např. Adient, Continental nebo Schaeffler. S řadou velkých i malých firem spolupracuje fakulta i formou společných projektů výzkumu a vývoje, přednášek odborníků z firem ve výuce, nebo se akademičtí pracovníci i studenti podílejí na řešení úkolů zadaných z praxe, a sdílejí tak cenné poznatky a zkušenosti.

Znovu se fakulta, která opakovaně získává ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“, přesvědčila, že je o její studenty na pracovním trhu velký zájem.

Z řady referencí zúčastněných firemních zástupců především z oblasti rozvoje lidských zdrojů a R&D oddělení vybíráme: „Na Dni firem se v našem kamionu dveře netrhly! Účast studentů byla opravdu hojná, chvílemi jsme museli k diskuzím využívat i schodiště do kamionu. Na Dni firem jsme s kolegy studentům představovali nabídku volných pracovních pozic, naše lákavé trainee programy, ale i možnosti spolupráce během studia - formou stáží, stipendií, bakalářských a diplomových prací. Letos jsme navíc přivezli i nabídku pohovorů nanečisto, při kterých si studenti mohou projít výběrovým řízením se zkušeným personalistou, aniž by o něco šlo! Odvezli jsme si plno podnětů od studentů. Jsme rádi, že jsme i letos mohli být při tom!“ Mgr. Jitka Roupcová, BOSCH DIESEL s.r.o.

 

Autorka: Hana Petrušková, VUT v Brně