Vytisknout tuto stránku

Do Plzně se sjely špičky v oblasti skladování energie

6. 3. 2022
Do Plzně se sjely špičky v oblasti skladování energie

Institut Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Západočeské univerzity v Plzni za podpory španělského výzkumného centra CIC energiGUNE, nizozemské společnosti Uniresearch a českého startupu Pinflow Energy Storage uspořádal akci zaměřenou na téma skladování energie. Co vše akce přinesla?

Skladování energie je v souvislosti s využíváním obnovitelných zdrojů klíčové téma. Institut Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) Západočeské univerzity v Plzni, který se mimo jiné věnuje vývoji řešení pro ekologické zdroje energie, se podílí na evropském projektu HIGREEW, zaměřeném na redoxní průtokové baterie a možnosti, které mohou nabídnout.

HIGREEW consortium group photo

Na dvoudenní akci HIGREEW Workshop I – klíčová role energetického přechodu: redoxní baterie a jejich budoucnost ve skladování energie byly prezentovány nové technické poznatky v oblasti redoxních průtokových bateriích a jejich alternativě - organických redoxních průtokových baterií. Důvodem proč se na ně výzkumníci zaměřují, je hypotéza, že by mohly být levnější a environmentálně příznivější a také proto, že by mohly Evropu oprostit od závislosti na minerálních zdrojích.

„Vzhledem k dekarbonizaci naší společnosti a stále častějšímu využívání obnovitelných zdrojů energie získávají redoxní průtokové baterie stále více na významu. Výroba například solární nebo větrné energie má přerušovaný charakter. Právě díky redoxním průtokovým bateriím lze vyrobenou energii kdykoliv využívat. Navíc jsou nehořlavé a nevýbušné a jejich ohromnou výhodou je životnost, která je delší než 25 let,“ upozorňuje Jiří Vrána z výzkumného centra NTC a jeden ze zakladatelů startupu Pinflow Energy Storage.

Projekt HIGREEW si klade za cíl vyvinout nízkonákladovou redoxní průtokovou baterii (redox flow battery – RFB) s organickými elektrolyty na vodné bázi, která bude šetrná k životnímu prostředí, bude mít vysokou energetickou a výkonovou hustotu a zároveň bude mít maximální životnost a účinnost při minimálních nákladech. Čtyřletý projekt, který je financovaný z evropských fondů Komise pro výzkum a inovace, začal v roce 2019 a je v něm zapojeno deset organizací z šesti různých zemí.

Účastníci workshopu měli možnost vidět prezentace mnoha respektovaných odborníků na tuto problematiku a byli seznámeni v jaké fázi je evropský projekt HIGREEW. „Mohli jsme si poslechnout například Michaela J. Azize z Harvardské školy inženýrství a aplikovaných věd J. A. Paulsona, divize Centra pro životní prostředí Harvardské univerzity, který představil jednu z prvních fungujících organických redoxních průtočných baterií. Naše pozvání přijali i zástupci velkých firem jako například Vladimír Karas z Innogy Energie s.r.o. Pan Karas konferenci uvedl přehledem o energetice a problémech, se kterými se jako dodavatelé potýkají. Zároveň také informoval o jejich zkušenosti s využíváním baterií na stabilizaci energetických sítí,“ říká Jiří Vrána, jeden z hlavních organizátorů akce a zakladatel firmy Pinflow energy storage.

Michael J. Aziz online presenting

„Pro mě, jako pro výzkumníka, byla velmi přínosná prezentace Adama Whiteheada z britské pobočky Invinity Energy Systems, stejně jako Pavla Mardiloviche z rakouské CellCube. Oba pánové představili případové studie nasazení redoxních baterií do systémů s obnovitelnými zdroji energie. Tedy konkrétní instalace v reálných, ne laboratorních, podmínkách,“ říká Miloš Svoboda vedoucí oddělení Inženýrství Elektrochemických procesů z NTC.

Závěrečná prezentace celé konference symbolicky patřila Antoniu Riescovi ze Siemens Gamesa Renewable Energy. Finálním výstupem projektu HIGREEW má totiž být instalace konzorciem vyvinuté redoxní průtočné baterie, která bude zapojena v testovacím závodu La Plana poblíž Zaragozy vlastněném právě Siemens Gamesou. Zapojení do funkčního systému s sebou samozřejmě nese i přípravu a vývoj funkční výkonové a integrační techniky. Testovat se pak bude rychlost odezvy baterie v různých provozních režimech a při různých zátěžích. „Bylo nám ctí přivítat v areálu Plzeňského Prazdroje téměř 60 hostů, on-line bylo připojeno 164 účastníků.Všem bychom moc chtěli poděkovat za účast a podporu,“ dodává Jiří Vrána.

 

Zdroj: NTC 

redakčně upraveno