facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dopravní fakulta Jana Pernera v mezinárodním projektu na vývoj nových typů výhybek

26. 2. 2017
Dopravní fakulta Jana Pernera v mezinárodním projektu na vývoj nových typů výhybek

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) Univerzity Pardubice zahájila v závěru roku řešení mezinárodního projektu, který je zaměřen na vývoj nových typů výhybek. DFJP se totiž stala součástí mezinárodního týmu projektu S-CODE (Switch and Crossing Optimal Design and Evaluation), který koordinuje univerzita v Birminghamu ve Velké Británii a který se během následujících tří let bude zabývat vývojem nových konceptů pro výhybkové konstrukce.

Projekt S-CODE má vyvinout a integrovat nové koncepty pro výhybkové konstrukce na železnici, které povedou ke zvýšení kapacity, spolehlivosti a bezpečnosti, ale zároveň ke snížení investičních a provozních nákladů. Projekt byl oficiálně zahájen v listopadu 2016 a je rozdělen na tři fáze realizace. Ve třetí fázi se také počítá se zapojením moderního laboratorního zázemí ve Výukovém a výzkumném centru Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích - Doubravicích. Pro pracovníky dopravní fakulty je projekt S-CODE první příležitostí zapojit se do tak rozsáhlého evropského výzkumného projektu.

Za dopravní fakultu se práci na projektu budou věnovat odborníci z Oddělení kolejových vozidel Katedry dopravních prostředků a diagnostiky. Součástí vědeckého týmu koordinovaného University of Birmingham jsou kromě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice dvě další české instituce: DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. a Vysoké učení technické v Brně. V projektu jsou zapojeni také partneři ze Španělska a Velké Británie.

Projekt S-CODE je jedním ze čtyř projektů Univerzity Pardubice realizovaných v programu HORIZON2020. Vychází ze stávajících národních a evropských výzkumných projektů, jakými jsou zejména projekty In2Rail, Capacity4Rail a Innotrack.

Zdroj: Univerzita Pardubice

 DFJP Vhybky ilustran foto