facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dotazník: Nedostatkové zdroje v době pandemie

26. 4. 2021
Dotazník: Nedostatkové zdroje v době pandemie

Filosofický ústav AV ČR a Technická univerzita v Liberci připravily dotazník týkající se problematiky ochranných respiračních pomůcek a morálních intuicí k selekci pacientů pro intenzivní péči v mimořádných situacích spojených s šířením COVID-19.

Nedostatkové zdroje

Cílem projektu Nedostatkové zdroje v době pandemie (jehož součástí je i anonymní dotazník) je zkoumat názory širší veřejnosti v rámci problematiky ochranných respiračních pomůcek a morální intuice v oblasti selekce pacientů pro nemocniční intenzivní péči v mimořádných situacích spojených s šířením onemocnění COVID-19. Primární oblastí našeho zájmu je tedy etika rozdělování nedostatkových zdrojů v krizových situacích.

Nejde přitom jen o sbírání a porovnávání odpovědí získaných v dotazníku, ale účastníci šetření si mohou porovnat některé své odpovědi s již nasbíranými výsledky a díky možnostem komentáře mohou navrhnout další otázky nebo se zapojit do interpretace dat. K tomuto účelu bude sloužit také setkání v Praze a Liberci pro všechny respondenty, kteří uloží po vyplnění dotazníku svůj email, kde proběhnou workshopy/dílny k výsledkům tohoto dotazníku a interpretaci získaných dat.

Projekt, jehož hlavním řešitelem je Filosofický ústav AV ČR, je součástí programu Akademie věd ČR Strategie AV 21, který reaguje na aktuální společenské výzvy. Konkrétně pak součástí výzkumného programu Odolná společnost, jehož vlastní webové stránky naleznete zde. Vznikl ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci.

Dotazník je k dispozici zde.

Výsledky výzkumu budou později zveřejněny na těchto webových stránkách.

 

 

Zdroj: Technická univerzita v Liberci

redakčně upraveno