facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Dvě součásti ZČU získaly HR Award

12. 12. 2018
Dvě součásti ZČU získaly HR Award

Fakulta elektrotechnická a výzkumné centrum Nové technologie Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) získaly prestižní ocenění Evropské komise HR Award. To vyjadřuje, že uvedené součásti ZČU vytvářejí kvalitní podmínky pro vědecké pracovníky a v této oblasti budou podnikat kroky pro další zlepšování.

kampus ZČU

HR Excellence in Research, zkráceně HR Award - značka, která sděluje, že daná organizace vytváří vědeckým pracovníkům ve všech ohledech příznivé podmínky. Svoboda bádání, kariérní rozvoj, nediskriminační prostředí, transparentní postup při přijímání vědeckých pracovníků, hodnocení výkonnosti, poskytování podmínek pro work-life balance, to je jen několik dílčích faktorů, které jsou pro udělení HR Award důležité.

Jako první z českých vysokých škol ocenění získala Mendelova univerzita v Brně. Čerstvě se mohou oceněním udělovaným Evropskou komisí se na Západočeské univerzitě pochlubit výzkumné centrum NTC (Nové technologie – výzkumné centrum) a Fakulta elektrotechnická s výzkumným centrem RICE (Regionální inovační centrum elektrotechniky).

„Získáním HR Award se Západočeská univerzita řadí mezi špičkové instituce, které v oblasti péče o zaměstnance dodržují vysoké evropské standardy,“ komentuje ocenění rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Plzeňská univerzita se tak stává součástí skupiny institucí, které jsou vyhledávané českými i zahraničními vědeckými pracovníky. „Je to garance, že jsme důvěryhodným zaměstnavatelem a budeme se v tomto směru dále rozvíjet,“ dodává.

Obě součásti se v listopadu 2017 přihlásily k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a v Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Od té doby intenzivně pracovaly na analýze potřeb a s ním spojeným akčním plánem. Oba dva dokumenty v říjnu letošního roku odeslaly hodnotitelům nominovaným Evropskou komisí, kteří posoudili jejich formální a obsahovou kvalitu.

Během celého roku se členové pracovní skupiny účastnili workshopů a prezentací na téma péče o lidské zdroje ve vědě a výzkumu, organizovaných v ČR i zahraniční. Setkávali se s hodnotiteli, zástupci institucí, které prestižní titul již získaly, představiteli Evropské komise a kolegy z ČR, jejichž instituce o HR Award usilují také.

Získáním HR Award se součásti zavazují dodržovat strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

"Získání ocenění HR Excellence in Research je známkou kvality, ale je i velkým závazkem pro neustálý rozvoj a vytváření příznivých podmínek pro všechny členy týmu NTC," konstatuje Petr Kavalíř, který tyto aktivity na NTC zaštiťuje. Že HR Award není jen nějaký jednorázový „projekt“ ani slohové cvičení, upozorňuje v rozhovoru Eliška Handlířová, která koordinuje proces žádosti o toto ocenění na brněnském CEITEC. Jeho získáním proces nekončí, instituce bude nadále procházet pravidelným hodnocením ze strany Evropské komise, včetně návštěvy na místě.

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni