facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

EU sází na Čechy. Firma Nafigate vyvíjí ekologické obaly budoucnosti

19. 2. 2021
EU sází na Čechy. Firma Nafigate vyvíjí ekologické obaly budoucnosti

Know-how dvou českých subjektů – NAFIGATE Corporation, a.s. a technické univerzity VUT v Brně – je základem pro projekt konsorcia 17 evropských firem a institucí, které budou vyvíjet ekologické obaly budoucnosti pro potraviny nebo kosmetiku.

environmental protection 326923 640

Členy konsorcia jsou také nadnárodní společnost Unilever a další excelentní pracoviště Evropské unie. Firma Nafigate společně se svými partnery uspěla ve výběrovém řízení Evropské komise v rámci výzkumného programu Horizont 2020 a bude realizovat projekt nové generace udržitelných obalů s názvem BioSupPack.

NAFIGATE Corporation se dlouhodobě zabývá konceptem cirkulární ekonomiky – zpracovává biologické odpady, které přeměňuje na biopolymery a následně bioplasty. Ty je možné využít různými způsoby – včetně výroby ekologických obalů pro potraviny, nápoje, kosmetiku nebo domácí čistící prostředky. „V rámci projektu BioSupPack budeme zpracovávat a testovat nové typy odpadů z potravinářských výrob a hledáme i nové formy polymeru, které jsou vhodné pro zpracování na plasty,“ řekla spolumajitelka NAFIGATE Corporation Lenka Mynářová.

Evropská komise na celý projekt vyčlenila 8,8 milionu eur, čeští účastníci konsorcia – NAFIGATE Corporation a VUT Brno – získali dohromady 1,4 milionu eur. Konsorcium se tak stává jedinou aliancí firem a institucí, která se bude projektem nejmodernějších obalů, jež nezatěžují životní prostředí (tzv. DEMO projektem), s podporou Komise zabývat.

NAFIGATE Corporation je přední českou vývojovou firmou, zaměřuje se na oblast biotechnologií a nanotechnologií. Její vlajkovou lodí v první oblasti je biotechnologie Hydal, která využívá k výrobě bioplastů různých olejových odpadů.

Náhrada syntetických plastů

Evropská unie dlouhodobě usiluje o řešení problémů se syntetickými plasty, nástup bioplastů ale brzdí řada problémů. Stávající recyklační systémy jsou vybudované na zpracování klasických plastů, a ne všechny bioplasty jsou skutečně ekologické. „Zadáním Evropské komise bylo vyvinout udržitelný obal, který nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podařilo se nám prokázat, že řešením může být náš přístup k cirkulární ekonomice a to, jak zpracováváme potravinářské odpady,“ uvedla Lenka Mynářová. V rámci projektu BioSupPack bude konsorcium také ověřovat možnosti, jak bioplasty nové generace efektivně recyklovat a jak digitalizovat materiálové toky.

Projekt konsorcia získal v hodnocení „excelence“ a jeho přínosu pro cíle vyhlášené Evropskou komisí nejvyšší možné hodnocení – v obou případech maximální počet pěti bodů. „Podařilo se dát dohromady chytré hlavy v Evropě. Jsem ráda, že náš koncept obalů pro budoucnost takto ocenila také Evropská komise,“ dodala Lenka Mynářová. Společnost NAFIGATE Corporation teď podle ní čeká hodně práce v excelentním evropském týmu – mimo jiné s tak renomovaným partnerem, jakým je Unilever. Cílem je vyvinout spolehlivé a pevné obaly, které budou minimálně stejně kvalitní jako ty tradiční, ale přitom maximálně šetrné vůči životnímu prostředí.

Projekty moderních obalů představují také významnou ekonomickou a byznysovou příležitost. Obaly jsou největším aplikačním segmentem plastového průmyslu, v roce 2019 se podle analytiků společnosti Frost&Sullivan podílely na celkové spotřebě tohoto odvětví 40 procenty. Společnost NAFIGATE má podle mezinárodních hodnocení v oboru biotechnologií významný jak růstový, tak inovační potenciál a směřuje k neustálému rozšiřování svého portfolia výrobků.

Další evropské projekty

Společnost NAFIGATE Corporation během posledních 18 měsíců uspěla se svými projekty i v dalších evropských výběrových řízeních. Kromě vývoje obalů nové generace BioSupPack získala i další dva projekty v rámci výzkumného programu Horizont 2020, a dále po jednom projektu z programů Eurostars a ELIIT.

Česká vývojová firma se tak mimo jiné zabývá zpracováním městských a vodohospodářských biologických odpadů a jejich využíváním pro výrobu nových produktů. Například projekt RIMPLAN (program Eurostars) se zaměřuje na výrobu těsnících prvků elektronických zařízení pomocí vstřikování. Cílem projektu WaysTUP! (Horizont 2020) je výroba potravinářských a krmných přísad, bioetanolu, biologických rozpouštědel i bioplastů.

V případě projektu HOOP (Horizont 2020) více než dvě desítky subjektů z 10 zemí – včetně NAFIGATE Corporation jako technologického partnera – nabízejí podporu lokálním iniciativám, které se zabývají přeměnou bioodpadu na biohnojiva, biopolymery a další inovativní produkty.

„Úspěchy v evropských programech jsou pro nás obrovským povzbuzením. Bereme je jako uznání našeho inovačního potenciálu, ale také jako důkaz, že česká firma a česká vysoká škola dokáží uspět v obrovské mezinárodní konkurenci s excelentními výsledky,“ říká Lenka Mynářová.

 

Člogo MEDlánek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.