Vytisknout tuto stránku

EU sází na Čechy. Firma Nafigate vyvíjí ekologické obaly budoucnosti

19. 2. 2021
EU sází na Čechy. Firma Nafigate vyvíjí ekologické obaly budoucnosti

Know-how dvou českých subjektů – NAFIGATE Corporation, a.s. a technické univerzity VUT v Brně – je základem pro projekt konsorcia 17 evropských firem a institucí, které budou vyvíjet ekologické obaly budoucnosti pro potraviny nebo kosmetiku.

environmental protection 326923 640

Členy konsorcia jsou také nadnárodní společnost Unilever a další excelentní pracoviště Evropské unie. Firma Nafigate společně se svými partnery uspěla ve výběrovém řízení Evropské komise v rámci výzkumného programu Horizont 2020 a bude realizovat projekt nové generace udržitelných obalů s názvem BioSupPack.

NAFIGATE Corporation se dlouhodobě zabývá konceptem cirkulární ekonomiky – zpracovává biologické odpady, které přeměňuje na biopolymery a následně bioplasty. Ty je možné využít různými způsoby – včetně výroby ekologických obalů pro potraviny, nápoje, kosmetiku nebo domácí čistící prostředky. „V rámci projektu BioSupPack budeme zpracovávat a testovat nové typy odpadů z potravinářských výrob a hledáme i nové formy polymeru, které jsou vhodné pro zpracování na plasty,“ řekla spolumajitelka NAFIGATE Corporation Lenka Mynářová.

Evropská komise na celý projekt vyčlenila 8,8 milionu eur, čeští účastníci konsorcia – NAFIGATE Corporation a VUT Brno – získali dohromady 1,4 milionu eur. Konsorcium se tak stává jedinou aliancí firem a institucí, která se bude projektem nejmodernějších obalů, jež nezatěžují životní prostředí (tzv. DEMO projektem), s podporou Komise zabývat.

NAFIGATE Corporation je přední českou vývojovou firmou, zaměřuje se na oblast biotechnologií a nanotechnologií. Její vlajkovou lodí v první oblasti je biotechnologie Hydal, která využívá k výrobě bioplastů různých olejových odpadů.

Náhrada syntetických plastů

Evropská unie dlouhodobě usiluje o řešení problémů se syntetickými plasty, nástup bioplastů ale brzdí řada problémů. Stávající recyklační systémy jsou vybudované na zpracování klasických plastů, a ne všechny bioplasty jsou skutečně ekologické. „Zadáním Evropské komise bylo vyvinout udržitelný obal, který nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podařilo se nám prokázat, že řešením může být náš přístup k cirkulární ekonomice a to, jak zpracováváme potravinářské odpady,“ uvedla Lenka Mynářová. V rámci projektu BioSupPack bude konsorcium také ověřovat možnosti, jak bioplasty nové generace efektivně recyklovat a jak digitalizovat materiálové toky.

Projekt konsorcia získal v hodnocení „excelence“ a jeho přínosu pro cíle vyhlášené Evropskou komisí nejvyšší možné hodnocení – v obou případech maximální počet pěti bodů. „Podařilo se dát dohromady chytré hlavy v Evropě. Jsem ráda, že náš koncept obalů pro budoucnost takto ocenila také Evropská komise,“ dodala Lenka Mynářová. Společnost NAFIGATE Corporation teď podle ní čeká hodně práce v excelentním evropském týmu – mimo jiné s tak renomovaným partnerem, jakým je Unilever. Cílem je vyvinout spolehlivé a pevné obaly, které budou minimálně stejně kvalitní jako ty tradiční, ale přitom maximálně šetrné vůči životnímu prostředí.

Projekty moderních obalů představují také významnou ekonomickou a byznysovou příležitost. Obaly jsou největším aplikačním segmentem plastového průmyslu, v roce 2019 se podle analytiků společnosti Frost&Sullivan podílely na celkové spotřebě tohoto odvětví 40 procenty. Společnost NAFIGATE má podle mezinárodních hodnocení v oboru biotechnologií významný jak růstový, tak inovační potenciál a směřuje k neustálému rozšiřování svého portfolia výrobků.

Další evropské projekty

Společnost NAFIGATE Corporation během posledních 18 měsíců uspěla se svými projekty i v dalších evropských výběrových řízeních. Kromě vývoje obalů nové generace BioSupPack získala i další dva projekty v rámci výzkumného programu Horizont 2020, a dále po jednom projektu z programů Eurostars a ELIIT.

Česká vývojová firma se tak mimo jiné zabývá zpracováním městských a vodohospodářských biologických odpadů a jejich využíváním pro výrobu nových produktů. Například projekt RIMPLAN (program Eurostars) se zaměřuje na výrobu těsnících prvků elektronických zařízení pomocí vstřikování. Cílem projektu WaysTUP! (Horizont 2020) je výroba potravinářských a krmných přísad, bioetanolu, biologických rozpouštědel i bioplastů.

V případě projektu HOOP (Horizont 2020) více než dvě desítky subjektů z 10 zemí – včetně NAFIGATE Corporation jako technologického partnera – nabízejí podporu lokálním iniciativám, které se zabývají přeměnou bioodpadu na biohnojiva, biopolymery a další inovativní produkty.

„Úspěchy v evropských programech jsou pro nás obrovským povzbuzením. Bereme je jako uznání našeho inovačního potenciálu, ale také jako důkaz, že česká firma a česká vysoká škola dokáží uspět v obrovské mezinárodní konkurenci s excelentními výsledky,“ říká Lenka Mynářová.

 

Člogo MEDlánek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.