facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropská chemicko-biologická databáze bude sídlit v ČR

22. 4. 2018
Evropská chemicko-biologická databáze bude sídlit v ČR

Česká republika se stala členem konsorcia EU-OPENSCREEN ERIC. Tato Evropská infrastruktura pro testování v chemické biologii vznikla rozhodnutím Evropské komise dne 20. března 2018. Hostitelskou zemí EU-OPENSCREEN ERIC je Německo. Česká republika spolu s Finskem, Lotyšskem, Norskem, Polskem a Švédskem patří mezi zakládající státy.

ERIC (European Research Infrastructure Consortium) je právní rámec EU, který poskytuje panevropských výzkumným infrastrukturám některé výhody mezinárodních organizací, jako je např. možnost odpočtu DPH či spotřební daně. Její právní způsobilost je uznávána ve všech členských státech EU.

EU-OPENSCREEN ERIC je mezinárodní výzkumná platforma, která bude nabízet otevřený přístup ke svým vyspělým technologiím a službám a to nejen uživatelům z Evropy, ale z celého světa. Bude spravovat evropskou chemicko-biologickou knihovnu sloučenin, které bude poskytovat svým uživatelům zejména za účelem biologického výzkumu.

Plánuje také vytvořit centrální databázi výsledků, kde budou uložena data z testovacích center konsorcia, přístupná na bázi otevřeného přístupu vědecké veřejnosti. Vědci napříč Evropou dost často nemají přístup k vyspělým technologiím a sbírkám sloučenin z důvodu jejich vysoké nákladnosti na pořízení, provoz i údržbu. Toto konsorcium bude svými aktivitami tyto překážky a finanční limity překonávat a usnadní přeshraniční spolupráci.

Česká republika je v EU-OPENSCREEN ERIC zastoupena velkou výzkumnou infrastrukturou CZ-OPENSCREEN, celým názvem Národní infrastruktura chemické biologie, jež je provozována Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. Partnerskými institucemi v rámci infrastruktury CZ-OPENSCREEN jsou dále: Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Evropská databáze bude sídlit v ČR

CZ-OPENSCREEN má v rámci EU-OPENSCREEN nezastupitelnou a opravdu výjimečnou roli. Náročným procesem evaluace byl Ústav molekulární genetiky vybrán jako hostitelská instituce Evropské chemicko-biologické databáze (ECBD).

V databázi ECBD budou uloženy všechny výstupy z partnerských center konsorcia EU-OPENSCREEN, jako jsou data z testování s vysokou propustností (HTS) či struktury chemických sloučenin. Všechna tato data budou zpřístupněna na bázi otevřeného přístupu široké vědecké veřejnosti. Než dojde k jejich zpřístupnění, budou procházet nezbytným procesem ověřování a kontrolou kvality, teprve poté budou vypuštěna do světa.

O jejich validaci se postarají nejprve partnerské instituce, ve kterých budou tato data vznikat, a následně pražský ECBD tým. Přátelské uživatelské prostředí by mělo umožnit jednoduché i pokročilejší (s možností přesného nastavení parametrů) vyhledávání a identifikaci uživatelsky definovaných datových množin. Součástí databáze budou také nástroje pro analýzu nashromážděných dat, aby je jak začátečníci, tak pokročilí uživatelé byli schopni plně využít.

 

Zdroj: AV ČR (1, 2)