facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Evropský projekt řeší nerovnosti vzniklé pandemií

27. 7. 2021
Evropský projekt řeší nerovnosti vzniklé pandemií

Sociologický ústav AV ČR je partnerem nedávno zahájeného evropského projektu RESISTIRÉ, jehož cílem je snížit genderové nerovnosti vzniklé v rámci pandemie Covidu-19. Evropská unie do něj investuje přes pět milionů eur.

Projekt RESISTIRÉ („Responding to outbreaks through co-creative inclusive equality strategies and collaboration“), který zkoumá, jak pandemie Covidu-19 ovlivnila rovnost mezi pohlavími v Evropě, tvoří konsorcium deseti evropských institucí ve spolupráci se sítí výzkumných pracovníků a pracovnic v EU, Velké Británii, Srbsku, Turecku a na Islandu. Koordinátorem je European Science Foundation ve Francii. Do interdisciplinárního projektu má v plánu Evropská komise během následujících dvou let investovat 5 milionů EUR.

V příštích dvou letech bude tento interdisciplinární projekt sbírat velké množství dat z celé Evropy. Na jejich základě budou definována nová výzkumná témata, politická doporučení a inovativní pilotní akce k zajištění spravedlivějšího sociálního zotavení z krize způsobené pandemií Covidu-19. Pandemie Covidu-19 totiž není pouze krizí zdravotní, ale i humanitární, hospodářskou a sociální. Jako skupina byly touto krizí zasaženy ženy víc než muži.

Projekt RESISTIRÉ je specifický hned v několika ohledech. Jedním z nich je jeho rychlá implementace. Výzkumní pracovníci a pracovnice, občanská společnost a tvůrci politik představí pilotní návrhy svých iniciativ během prvních sedmi měsíců.

„V projektu integrujeme snahy z mnoha částí společnosti – a musíme pracovat rychle. To znamená, že projekt RESISTIRÉ má potenciál mít skutečně velký dopad a vést k průběžným a konkrétním změnám,“ shrnuje Marcela Linková, vedoucí Národního kontaktního centra – gender a věda a řešitelka projektu za Sociologický ústav Akademie věd ČR.

Projekt odstartoval na začátku dubna 2021. Více informací k projektu naleznete zde.

 

Zdroj: NKC – Gender a věda (redakčně upraveno)