facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Expertní skupina bude podporovat vědce v žádostech o ERC granty

29. 1. 2021
Expertní skupina bude podporovat vědce v žádostech o ERC granty

Čeští vědci jsou dlouhodobě málo úspěšní v získávání grantů Evropské výzkumné rady ERC. Z celkového počtu 11 a půl tisíce projektů, na něž Evropská komise od roku 2007 poskytla miliardy eur, jich vědci z České republiky získali jen asi čtyři desítky. Systematickou a efektivní podporu žadatelů o ERC granty slibuje nová deklarace Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Pomoc s přípravou projektů bude řídit expertní skupina v čele se Zdeňkem Strakošem.

yassine khalfalli c70Nhh6p44 unsplash

Deklarace, kterou v minulých dnech podepsali předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a rektor UK Tomáš Zima, nově zakládá čtyřčlennou expertní skupinu, která bude řídit pomoc s přípravou odborné části žádostí. Česká věda by tak mohla podávat více kvalitních návrhů a dosáhnout na mnohem více ERC grantů ročně v podobě milionů eur.

Díky grantům ERC získali čeští badatelé finanční zdroje ve výši více než 61 mil. eur. Dosáhnout ale mohou na mnohem více. Například v loňském roce uspěly v kategorii ERC Starting Grants jen dvě žádosti z České republiky, zato 21 projektů z Belgie a 42 z Nizozemí (psali jsme zde). Obdobně pokročilejší Consolidator grant udělila Evropská výzkumná rada jen čtyřem uchazečům z ČR, z německých a britských uspělo v každé zemi 50 zájemců (čtěte zde).

Expertní skupina na podporu účasti ve výzvách ERC, kterou UK a AV ČR založily, bude mít čtyři členy. Její koordinátor a tři členové - podle každé ze tří vědních oblastí, na něž se ERC panely člení - budou řídit vědeckou část podpory žadatelů (nejen z UK a AV ČR). „Skutečně radit - a také motivovat k větší účasti českých vědců v ERC grantech - mohou jen ti nejlepší z nejlepších. Kritéria ERC grantů jsou náročná, uspěje zhruba každá desátá podaná žádost. V expertní skupině budou proto pouze ti, kdo mají přímou zkušenost s hodnocením, nebo řešením projektů ERC,“ vysvětluje předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Expertní skupina bude úzce spolupracovat s Národním kontaktním pracovníkem pro ERC, který působí v Technologickém centru Akademie věd ČR, které bude i nadále hlavním organizátorem školících a informačních akcí pro žadatele.

„Systém podpory musí být nezbytně profesionalizován, jde i o dobré jméno České republiky v zahraničí,“ zdůrazňuje prorektor UK Jan Škrha s poukazem na dosavadní praxi osobního nasazení několika jednotlivců, kteří nyní suplují neexistující vědeckou část národní podpory, včetně Evropského centra UK zřízeného univerzitou. „Nelze dále nahrazovat vědeckou část národního systému snahou několika málo jednotlivců z akademické obce, kteří v podstatné míře pomáhají zachovat postavení českých vědeckých institucí v mezinárodním měřítku,“ dodává prorektor Jan Škrha, který aktuálně zastupuje rektora Zimu.

 

Složení nově založené expertní skupiny:

Koordinátor:

  • prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova

Členové:

  • prof. Mgr. Michal Koucký, Ph. D., Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
  • doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph. D., Fyzikální ústav AV ČR
  • prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc., Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR a Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
  • prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc., Biologické centrum, AV ČR
  • doc. Mirjam Friedová, Ph. D., Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
  • doc. RNDr. Filip Matějka, Ph. D., CERGE-EI

(Vzhledem k možnému zapojení do hodnocení ERC, která neumožňuje práci s žadateli v daném roce, jsou v každé vědní oblasti ERC jmenováni dva členové expertní skupiny, což umožní jejich alternaci.)

Deklarace je otevřena dalším signatářům. Její plné znění naleznete v přiloženém souboru.

 

Zdroj: Univerzita Karlova a Akademie věd ČR

redakčně upraveno

Stáhnout přílohy: