instagramfacebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
instagramfacebooktwittergoogle

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská bude mít třetí školní výzkumný reaktor

16. 6. 2018
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská bude mít třetí školní výzkumný reaktor

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT) se dlouhodobě drží mezi TOP 5 provozovateli výukových jaderných reaktorů ve světě a je držitelem ocenění Best Nuclear Training. Nejnovější fakultní aktivitou v oblasti jaderného vzdělávání je budovaní třetího jaderného experimentálního zařízení – malého výukového reaktoru VR-2. 

Srdcem a základem každého reaktoru je jaderné palivo. Kolegové z Aalto University, kteří dobře znají experimentální jadernou výuku na reaktoru VR-1, se rozhodli podpořit nově budovaný výukový reaktor VR-2 tím nejdůležitějším – jaderným palivem. Palivo získala FJFI ČVUT darem a podílela se na jeho transportu do Čech.

Dne 7. 6. v nočních hodinách dorazilo zmíněné palivo do areálu reaktoru VR-1 V Holešovičkách v Praze-Troji a ve 14:00 proběhlo za přítomnosti předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dr. Drábové, prorektora pro vědu a výzkum na ČVUT prof. Škvora a děkana FJFI ČVUT prof. Jexe slavností otevření kontejnerů s palivem pro VR-2.

FJFI ČVUT jako jedna z mála světových univerzit provozuje dva jaderné výukové reaktory – štěpný školní reaktor VR-1 a fúzní reaktor Golem. Oba tyto reaktory spolu s dalšími neutronickými, radiochemickými a dozimetrickými laboratořemi tvoří základ experimentální výuky jaderných oborů. Jsme rádi, že budeme mít možnost nabídnout studentům rozšíření experimentálních zařízení;“ uvádí děkan fakulty prof. Jex.

Přepokládané uvedení výukového reaktoru VR-2 do provozu je v letech 2021-2022. Za tři až čtyři roky se tak České vysoké učení technické v Praze stane první univerzitou na světě, která bude provozovat tři jaderné reaktory. Svým zaměřením na experimentální jadernou a reaktorovou fyziku budou i nadále tvořit pilíř jaderného vzdělávání v České republice.

V rámci dlouhodobé spolupráce na vzdělávání zapůjčila Skupina ČEZ kontejnery na přepravu paliva z Finska do Čech. Samotný transport paliva byl možný i díky finanční podpoře projektu „Posílení a rozvoj výzkumu na ČVUT v Praze s využitím výzkumné infrastruktury VR-1- Školní reaktor pro výzkumnou činnost“ z Výzvy pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP.

Každý provozovaný jaderný reaktor musí být bezpečným reaktorem, a také provoz reaktoru se musí řídit předpisy zaručujícími jeho bezpečný provoz. Proto je nedílnou součástí jaderného vzdělávání na FJFI ČVUT mimořádný důraz na bezpečnost a zabezpečení jaderných reaktorů. „Přestože z pohledu zákona budeme budovat jaderné zařízení – jaderný reaktor, bude se jednat o jaderné zařízení s vysokou vnitřní bezpečnostní, jelikož se řadí do kategorie podkritických souborů. Podkritický reaktor se vždy sám o sobě zastaví, protože nemá dostatek paliva na udržení štěpné reakce. Štěpná řetězová reakce se v tomto typu reaktoru udržuje tím, že do reaktoru se přidávají neutrony z externích zdrojů, např. z radionuklidových zdrojů nebo z neutronových generátorů. My budeme používat několik typů neutronových zdrojů – AmBe, Cf, D-D generátor, D-T generátor,“ vysvětluje doc. Ľubomír Sklenka, vedoucí projektu.

Školní reaktor VR-1 je již více než 27 let pilířem jaderného vzdělávání v České republice a na Slovensku. V průběhu let se kolem reaktoru vybudovala velmi široká a silná skupina akademických uživatelů z celého světa i proto, že výuka na reaktoru VR-1 patří do nejužší světové špičky i ve srovnání s nejlepšími americkými univerzitami. I proto na reaktor pravidelně přijíždí američtí studenti z University of Tennessee a z Middlebury Institute of International Studies at Monterey, studenti z britské Defence academy i studenti z dalších 3-4 britských univerzit. Na reaktoru VR-1 také pravidelně absolvují výuku studenti ze Slovenska a Německa. Školní reaktor krom toho pak navštěvují studenti z celého světa ještě v rámci jednorázových stáží a výukových pobytů. Aktuálně v semestru jede VR-1 na 90-95% své výukové kapacity (někdy i na 100%) a zájem o výuku u nás se stále zvyšuje. I proto se odborníci z FJFI ČVUT rozhodli pro výstavbu nového jaderného reaktoru VR-2.

 

Zdroj: FJFI ČVUT