Vytisknout tuto stránku

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity uspěla ve výzvě ERA Chairs

2. 8. 2022
Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity uspěla ve výzvě ERA Chairs

Dva roky po svém připojení k Masarykově univerzitě uspěla tamější Farmaceutická fakulta v prestižní grantové výzvě ERA Chairs. Z evropských prostředků zde vybudují nové vědecké pracoviště, které se zaměří na výzkum a vývoj pokročilých farmaceutických technologií.

Do Brna směřuje podpora projektu z výzev nástroje Widening, který spadá pod program Horizont Evropa. Jeho celkový rozpočet ve výši téměř sta miliard eur má v následujících letech zajistit, aby unijní investice do výzkumu a inovací přinášely konkrétní výsledky. Kromě jiného v boji proti změně klimatu či v oblasti udržitelného rozvoje, jenž je součástí Strategického záměru Masarykovy univerzity pro období 2021–2028.

Masarykova univerzita (MU) uspěla v konkurenční výzvě Excellence Hubs, v níž z více než stovky hodnocených projektů dosáhlo na podporu jen deset projektů, přičemž je jediným českým koordinátorem rovnou dvou z nich. Navíc získala MU také grant z výzvy TWINNING a k tomu uspěla ještě v prestižní výzvě ERA Chairs.

Podporu z poslední zmíněné výzvy získá konkrétně Farmaceutická fakulta, která se vrátila pod křídla Masarykovy univerzity teprve v létě 2020 (v minulosti byla součástí v letech 1952–1960), a to na projekt Center of Excellence in Advanced Pharmaceutical Technologies neboli ExcellPharmTech. Naváže tak na dřívější ERA Chairs úspěchy CEITECu a RECETOXu.

„Pro farmaceutickou fakultu jde o mimořádný úspěch. Díky projektu na fakultě vznikne centrum excelence propojující špičkového zahraničního vědce a již fungující ústavy fakulty. Je to neopakovatelná šance posunout fakultu v oblasti nádorové terapie a nanotechnologií a jako vedení fakulty se těšíme na to, co nám projekt přinese,“ říká proděkan pro vnější vztahy, strategii a rozvoj Jakub Treml s tím, že užší spolupráce by měla otevřít možnosti rychlejšího uvádění výsledků výzkumu do praxe a na farmaceutický trh.

Centrum excelence pokročilých farmaceutických technologií pod vedením špičkového zahraničního odborníka by mělo vzniknout v průběhu řešení projektu, tedy od ledna 2023 do roku 2027. Hlavním úkolem týmu badatelů bude řešení cíleného dodávání a transportu nukleových kyselin do prostředí cílových buněk, což bude mít praktické využití zejména v léčbě rakoviny. Centrum bude sloužit také jako platforma pro setkávání předních odborníků a sdílení vědeckých poznatků a jejich šíření směrem k veřejnosti.

 

Zdroj: Masarykova univerzita