Vytisknout tuto stránku

Fraunhoferova inovační platforma slaví první rok své existence

8. 6. 2022
Fraunhoferova inovační platforma slaví první rok své existence

V tuzemsku první inovační platforma Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava (FIP-AI@VSB-TUO) slaví roční výročí. Přestože první rok poznamenala covidová pandemie, vedení platformy označuje její fungování za úspěšné.

IMG 6060

„Fraunhoferova inovační platforma je pro nás strategická aktivita, od níž si kromě rozvoje vědy a výzkumu slibujeme i vyšší úspěšnost v mezinárodních projektech typu Horizon. Podařilo se nám úspěšně rozjet FIP Academy, sérii odborných seminářů, která představuje jakousi intelektuální platformu s cílem provázat vědecko-výzkumné pracovníky všech zapojených partnerských institucí. Osobně si velmi cením propojení FIP-AI@VSB-TUO s další naší klíčovou aktivitou, jíž je PhD Akademie. A to jak účastí doktorandů na odborných seminářích FIP Academy, tak prostřednictvím studijních pobytů a stáží doktorandů na partnerských institucích FIP,“ uvedla ředitelka FIP-AI@VSB-TUO a prorektorka pro vědu a výzkum Jana Kukutschová.

Spolupráci v podobě výměnných stáží a přípravy společných projektů oceňuje i zástupce ředitele FIP Dieter Weise z Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU. „Vzhledem k pandemii to pro nás nebylo jednoduché a ovlivnilo to i naši práci, zejména pokud šlo o přeshraniční cestování. Přesto se nám podařilo iniciovat řadu mezinárodních žádostí o financování, uspořádat workshopy a podpořit studentské výměny,“ potvrdil Weise.

Řada příležitostí však na realizaci teprve čeká. „Pro FIP-AI@VSB-TUO je nejdůležitější postupně zvyšovat počet společných výzkumných projektů. Klíčem ke všem našim cílům jsou inovativní, zajímavá a použitelná témata, komerční a vědecký úspěch, zájem firem a studentů a dlouhodobé etablování se na trhu. V následujících měsících bude spuštěno několik finančních nástrojů, které umožní česko-německou spolupráci. Musíme je využít. Můžeme spolupracovat, aniž bychom si konkurovali. Naopak, vzájemně se doplňujeme a stáváme atraktivnějšími pro spolupráci,“ upozornil Weise.

Podle Kukutschové je potřeba rovněž pokračovat ve společných odborných workshopech a dále propojovat pracoviště univerzity s partnery z obou zúčastněných institucí, tedy Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT a Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU.

K již naplánovaným aktivitám patří například Letní škola v Ostravě v rámci mezinárodního projektu GeoUS nebo Energetické dny v Chemnitz. Partneři by se rádi společně představili také na podzimním veletrhu v Brně. „Souběžně nastavíme několik výzkumných návrhů a budeme pokračovat ve spolupráci s místními firmami. Mým osobním cílem je uspořádat na podzim příštího roku v Ostravě uživatelsky orientovanou konferenci na téma Průmysl 4.0 a umělá inteligence ve výrobě,“ uzavřel Weise.

FIP byla v Ostravě slavnostně otevřena loni 8. června 2021. V rámci ambiciózní iniciativy přispívají všichni partneři svými vlastními odbornými znalostmi: VŠB-TUO v oblasti umělé inteligence a výpočetní techniky nové generace, Fraunhofer ICT v materiálovém výzkumu a energetických systémech a Fraunhofer IWU ve výrobní technologii a výrobě.

 

Zdroj: VŠB-TUO