Vytisknout tuto stránku

GA ČR dočasně povede místopředsedkyně Stanislava Hronová

21. 7. 2021
GA ČR dočasně povede místopředsedkyně Stanislava Hronová

Vedení Grantové agentury České republiky (GA ČR) se po nenadálém zesnutí předsedy předsednictva GA ČR Jaroslava Koči ujme současná místopředsedkyně předsednictva GA ČR Stanislava Hronová, a to do doby jmenování nového předsedy GA ČR. Nového předsedu GA ČR jmenuje z členů předsednictva GA ČR Vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Prof HronovaStanislava Hronová se své výzkumné činnosti zaměřuje na národní účetnictví a další oblasti hospodářské a sociální statistiky. Významně se podílela na harmonizaci české státní statistiky před vstupem České republiky do EU a dlouhodobě metodicky spolupracuje s Českým statistickým úřadem.

V devadesátých letech působila v roli hostující profesorky na francouzských univerzitách Université Nancy – Metz, Institut National Polytechnique de Lorraine, a na Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. V letech 2001–2006 byla proděkankou Fakulty informatiky a statistiky VŠE pro vědu a výzkum, v letech 2006–2014 pak prorektorkou pro vědu a výzkum VŠE. V současné době je členkou vědeckých rad VŠE, ČVUT, TU Liberec, Ekonomické univerzity v Bratislavě, Fakulty informatiky a statistiky VŠE, Ekonomické fakulty JČU a dále členkou výkonné rady impaktovaného časopisu Politická ekonomie, předsedkyní výkonné rady recenzovaného časopisu Statistics and Economy Journal, členkou ediční rady časopisu Silesian Statistical Review.

Mezi lety 2008–2010 působila jako členka Odborné komise pro společenské a humanitní vědy při Radě pro výzkum vývoj a inovace (RVVI) a v letech 2010–2014 jako členka RVVI (v období 2010–2011 ve funkci 1. místopředsedkyně). V současné době je členkou Rady pro strategii a rozvoj Národní technické knihovny a členkou monitorovacích výborů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Je členkou řídicího výboru Asociace národního účetnictví (Association de Comptabilité Nationale, ACN) se sídlem v Paříži, členkou International Statistical Institute (ISI): sekce International Association for Statistical Education (IASE), členkou/předsedkyní organizačního výboru každoroční mezinárodní konference Mathematics and Statistics in Economy.

Aktivity a zásluhy Stanislavy Hronové v oblasti univerzitního školství na mezinárodním poli byly v roce 1998 oceněny francouzským státním vyznamenáním Palmes Académiques.

V říjnu roku 2014 byla Stanislava Hronová vládou ČR jmenována členkou předsednictva Grantové agentury ČR a k 1. 6. 2015 byla jmenována její místopředsedkyní.

 

Zdroj: GA ČR

redakčně upraveno