facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Heyrovského ústav dosáhl na prestižní grant ERA Chairs

3. 5. 2018
Heyrovského ústav dosáhl na prestižní grant ERA Chairs

Heyrovského ústav Akademie věd ČR získal prestižní grant Evropského výzkumného prostoru ERA Chairs. Ten pomáhá pozvednout vědecké instituce mezi ty nejlepší na světě. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského je teprve druhým vědeckým centrem u nás, kterému se podařilo na toto prestižní financování dosáhnout.

Cílem programu ERA Chairs je umožnit evropským institucím získat prvotřídní akademiky, kteří dokáží pozvednout konkrétní výzkumné oblasti na nejvyšší světovou úroveň. Dosáhnout na něj můžou vědecké instituty z těch zemí Evropské unie, které se přidaly po roce 2004. Ty navíc doplňuje Lucembursko, Portugalsko a dalších osm států mimo EU. Heyrovského ústav je teprve druhou institucí v Česku, která na toto financování dosáhla. Dalším byl brněnský CEITEC, který v roce 2014 grant využil na výzkum RNA a imunity.

O grant ERA Chairs se v aktuálním období ucházelo 100 projektů, hodnoceno jich nakonec bylo 96. Heyrovského ústav je jednou ze 13 úspěšných institucí, další granty putují právě do Lucemburska, Portugalska, Polska, nebo třeba na Slovensko. Vůbec nejúspěšnější zemí je však Estonsko, to získalo granty rovnou čtyři.

„Program ERA Chairs může překonat hlavní handicap, který má většina výzkumných ústavů v Praze ve srovnání s evropskými metropolemi, které jsou hlavními aktéry na poli vědy. Mzdová úroveň je o 70 % nižší ve srovnání s Německem, což není pro zkušené výzkumníky, ale ani mladé vědce nebo post-doktorandy příliš atraktivní. Možnosti financování OP VaV v posledních letech již tuto situaci zlepšily v Brně, Olomouci a dalších českých městech, ale nikoliv v Praze, která byla z těchto soutěží vyloučena,“ říká Martin Hof, ředitel ústavu.

Heyrovského ústav se chce pomocí grantu soustředit zejména na získání vědeckých kapacit z oblasti nanotechnologie. Reaguje tak na rostoucí trendy ve světě vědy, kde se výzkumu nanotechnologií dostává čím dál většího prostoru a významně rozšiřuje své stávající aktivity v této oblasti. Grant zároveň vědcům pomůže v dalším rozvoji klíčové oblasti chemické katalýzy, ve které už nyní představuje Ústav J. Heyrovského mezinárodně uznávanou autoritu.

„Naše konkrétní představy o daném vědci či vědkyni byly součástí návrhu projektu, na základě kterého nám byl grant přidělen. Obecně se má jednat o uznávanou vědeckou osobnost, která má relevantní zkušenosti ze špičkových zahraničních pracovišť, a kromě zavedení nového oboru a vytvoření nového týmu v nanokatalýze, naváže na úspěšné aktivity ústavu v oblasti nanotechnologií a nanomateriálů,“ uvedl Jan Hrušák, koordinátor projektu.

Výběrové řízení, které ústav vyhlašuje právě v těchto dnech, bude inzerováno v předních světových vědeckých časopisech a odborných webech. Všichni vhodní zájemci pak projdou dvoukolovým výběrovým procesem. Hrušák očekává, že do druhého kola by mohlo postoupit až 5 nejvhodnějších uchazečů – ti by pak v Praze prezentovali své dosavadní vědecké zkušenosti. Projekt zahrnuje i pět dalších externích spolupracovníků, kteří nově vznikající tým doplní. Mezi nimi by měli dostat prostor i Češi, pohovory a obsazování těchto pozic bude probíhat souběžně s konkurzem na vedoucí pozici. Heyrovského ústav navíc uvolnil další personální kapacity a vlastní finanční prostředky určené k přestavbě laboratorních prostor a nákupu vybavení.

„Předpokládáme, že výběrové řízení bude ukončeno počátkem července, kdy má podle grantové dohody začít financování. Snažíme se náš projekt trochu uspíšit, protože většina ostatních vybraných projektů v rámci ERA Chairs startuje až v září,“ dodal Hrušák.

 

Zdroj: UFCH JH AV ČR