facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

HR Award: UJEP ocenění obhájila a Slezská univerzita jej letos poprvé získala

17. 8. 2021
HR Award: UJEP ocenění obhájila a Slezská univerzita jej letos poprvé získala

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem obhájila ocenění HR Award, které dokladuje dobrou práci s lidskými zdroji, ale také činí oceněné instituce atraktivnějšími na poli světového výzkumu. Nově se tímto oceněním může pyšnit také Slezská univerzita v Opavě.

leon vbxyFxlgpjM unsplashOcenění HR Award znamená pro výzkumné pracovníky záruku evropského standardu péče o zaměstnance, otevřenost a transparentnost výběrového řízení, rozvoj profesního růstu či vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje.

Pro organizaci jako takovou představuje HR Award mezinárodní atraktivitu a viditelnost, propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací, zvýšení její atraktivity při oslovování vědeckých pracovníků ze zahraničí či zvýhodnění při získávání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu (Technologická agentura, Horizon 2020 atd.)

UJEP obdržela ocenění HR Excellence in Research Award již před dvěma lety. Na konci července se pak mohla těšit z jeho obhájení, když získala od Evropské komise pozitivní hodnocení o udržení tohoto významného ocenění do července roku 2024. „Toto ocenění reflektuje naši snahu kontinuálně zlepšovat pracovní podmínky pro naše výzkumné pracovníky a zaměstnance. Těší mě, že jejich úroveň dosahuje evropského standardu. Vnímám ho jako vizitku, že pracovní adresa UJEP je kvalitní a atraktivní,“ říká k zopakovanému úspěchu univerzity rektor Martin Balej.

HR Award

„Letos v červnu jsme Evropské komisi zaslali sebeevaluační zprávu včetně související dokumentace o implementaci HRS4R na UJEP. Následovalo interní hodnocení ze strany Evropské komise, při kterém tři komisaři posuzovali dosavadní průběh tohoto procesu u nás. Mám velkou radost, že jsme opět obstáli,“ popisuje průběh hodnocení Jaroslav Zukerstein, prorektor pro rozvoj a kvalitu.

Společně s obhájením držitelství HR Award obdržela UJEP také souhlasné stanovisko s implementací navrženého Akčního plánu UJEP pro roky 2021–2023, který již začala naplňovat. Více o procesu HRS4R a jeho realizaci najdete na UJEP na webu UJEP.

Podobně jako Univerzita Jana Evangelisty Purkyně letos ocenění obhájilo také Biologické centrum AV ČR. Kromě toho během aktuálního roku také přibylo hned několik nových tuzemských držitelů tohoto ocenění (více jsme psali zdezde). Zatím nejnovějším přírůstkem na seznamu českých držitelů HR Award je Slezská univerzita v Opavě, která ocenění získala letos v srpnu.

Náhledněte do kompletního seznamu všech držitelů HR Award.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: UJEP, Evropská komise