facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

INESAN: První česká soukromá vědecko-výzkumná organizace ve společenských vědách

4. 9. 2021
INESAN: První česká soukromá vědecko-výzkumná organizace ve společenských vědách

INESAN, celým názvem Institut evaluací a sociálních analýz, je první soukromá vědecko-výzkumná organizace v oboru společenských věd založená v Česku. Čím se zabývá, jaké jsou její výsledky a na čem aktuálně pracuje? Na tyto otázky odpoví následující článek.

INESAN I

INESAN ve své hlavní činnosti realizuje základní i aplikovaný výzkum a dosažené výsledky šíří prostřednictvím publikací a transferu znalostí. Doplňkově provádí rovněž smluvní výzkum, a to zejména formou tematicky zacílených výzkumů či evaluací pro potřeby ministerstev, municipalit, neziskových organizací i firem. INESAN má právní formu společnosti s ručením omezeným a od roku 2017 je zapsán na Seznamu výzkumných organizací, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Instituce spolupracuje s ostatními výzkumnými organizacemi a univerzitami, rozvíjí spolupráci i se zahraničními pracovišti a je zvána do národních i mezinárodních konsorcií. Jiří Remr, výzkumný ředitel, doplňuje: „Do takovéto spolupráce přinášíme zejména metodologickou kompetenci. Máme totiž jak zkušené metodology a analytiky pro provádění kvalitativního i kvantitativního výzkumu, tak zároveň disponujeme rozsáhlým výzkumným zázemím.“ INESAN má totiž vlastní síť tazatelů čítající více než 800 jednotlivců v celém Česku umožňující provádět sociologická šetření, a používá také řadu užitečných pomůcek pro výzkum v podobě oční kamery či polygrafu.

Organizace v minulosti provedla genderový audit a úspěšně prošla i re-auditem, což je dobrá zpráva z hlediska potenciálního zapojení do mezinárodních výzkumných projektů. Od roku 2020 je rovněž držitelem ocenění HR Award, které INESAN získal jako první neuniverzitní výzkumná organizace v oboru společenských věd v Česku. Ukazuje se tím, že prostředí splňující náročné požadavky není výsadou velkých subjektů, ale lze ho vybudovat i v relativně malé organizaci. Počátkem letošního roku INESAN ustavil svou Radu pro komercializaci.

INESAN IIVýzkumné týmy rozdělené do jednotlivých oddělení se zaměřují mimo jiné na témata související se stárnutím, životním prostředím a dalšími aktuálními celospolečenskými jevy. Věnují se tak například problematice neformální péče o seniory, zneužívání seniorů či optimalizaci uspořádání pobytových zařízení pro seniory. Roman Lyach, vedoucí oddělení životního prostředí vyjmenovává další témata: „Samostatný tým zkoumá citlivost obyvatel k problematice ochrany ovzduší, zjišťujeme způsoby nakládání vybraných skupin obyvatel s vodou, provádíme výzkum v oblasti rybářství a sportovního rybolovu. V této oblasti navíc probíhá intenzívní mezinárodní spolupráce s vědci z rybářských velmocí, jako je USA, Kanada, Austrálie, či Německo.“

Co konkrétního se INESANu povedlo a na čem tamní vědci aktuálně pracují?

Výsledky z dokončených i běžících projektů jsou průběžně dostupné na webových stránkách v příslušných sekcích, popřípadě na ResearchGate, LinkedIn či Facebooku. Portfolio výsledků je poměrně pestré: od výstupů obvyklých v základním výzkumu v podobě článků v zahraničních recenzovaných časopisech, přes standardní aplikované výsledky v podobě výzkumných zpráv či certifikované metodiky až ke specifickým výstupům v podobě softwarových aplikací, videotutoriálů či infografik. Část výsledků prezentují jednotliví výzkumní pracovníci na workshopech a zahraničních konferencích.

INESAN III

Jiří Ryszawy. Měření v projektu „Zpátky za volant - Diagnostický a rehabilitační nástroj pro osoby po poškození mozku", který byl realizován ve spolupráci s FBMI ČVUT a ergoterapeutickým pracovištěm ERGO Aktiv o.p.s.

Kristýna Bernášková, vedoucí oddělení výzkumu sociálních a zdravotních témat z aktuálně prováděných činností vyzdvihuje jeden projekt, kterému interně říká Zpátky za volant: „V rámci tohoto projektu podpořeného TA ČR jsme uvedli do provozu trenažér umožňující nácvik a obnovení řidičských dovedností lidem po poškození mozku. V současnosti je trenažér v plném provozu a pomáhá tak reintegrovat jedince v nelehké životní situaci.“ Doplňuje ji Petra Ponocná, vedoucí výzkumu senzitivních témat: „My jsme v našem oddělení na základě pečlivé analýzy potřeb vyvinuli unikátní software pro hospice, který jako první svého druhu slučuje sociální a zdravotní agendu, čímž podstatným způsobem snižuje administrativní zátěž pracovníků mobilních hospiců a zvyšuje jejich výkonnost.“ Kromě toho vědci v INESANu dále vyvíjejí nástroj pro depistáž zneužívaných seniorů; výsledky výzkumů zaměřených na sociální bydlení, sousedské vztahy a rozvoj sídel pak používá veřejná správa při své koncepční činnosti. Opomenout nelze ani evaluace, jejichž prostřednictvím INESAN pomáhá neziskovým subjektům zlepšovat desítky sociálně inovačních projektů. Přehled aktuálních projektů naleznete zde.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: INESAN

Foto: INESAN