facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Inovace nejen pro liberecký region

25. 11. 2021
Inovace nejen pro liberecký region

Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je výzkumné centrum na Technické univerzitě v Liberci. Známé je především svými aktivitami zaměřenými na kvalitní výzkum a spolupráci s průmyslem a výzkumnými organizacemi. Funguje již téměř jednu dekádu a za tuto dobu se podařily stovky domácích projektů a zakázek. Kromě toho ústav navázal spolupráci se zahraničím, v čemž hodlá pokračovat. 

Budova CXI

Rozvoj regionu i evropský „hub“

Kromě výzkumu a vývoje v oblasti zpracování a využití nových progresivních materiálů (nanomateriálů) se ústav známý pod zkratkou CXI orientuje na vývoj a využití pokročilých strojírenských konstrukcí a technologií (mechatronických systémů, pohonných jednotek atd.) a nově na vývoj a integraci softwarových i hardwarových řešení, IoT, cloudové služby a umělou inteligenci.

robotika

Oddělení robotiky

„Naším cílem je, aby u nás na CXI vzniklo mezinárodní centrum excelence a evropský hub‘ pro otevřenou spolupráci výzkumných institucí, průmyslových firem, technologických spin-off a start-up firem, které bude naplňovat principy tzv. Zelené dohody, tedy evropské transformace na ekologičtější průmysl,“ dodává Miroslav Černík, ředitel CXI.

Nedávno vědci z CXI připravili s Fraunhoferovou společností se sídlem v Chemnitz inovativní projekt do výzvy Horizon Europe – Teaming for Excellence s názvem Centre for the intelligent design of hybrid materials and green manufacturing. „Chceme se soustředit na sdílení a přenos know-how v oblasti návrhu a vývoje inteligentních materiálů, struktur a technologií pro průmysl, který bude naplňovat evropskou výzvu Green Deal,“ říká Jan Kočí, expert na problematiku Průmyslu 4.0 z CXI, který celý projekt připravuje.

CXI přitom spolupracuje s Fraunhoferovou společností již několik let. V současnosti například ve využití 3D tisku při prototypování a přípravě robotického 3D tisku, a zároveň na aditivních technologiích prováděných roboty.

Úspěch CXI stojí především na lidech

Pro CXI je prioritou kvalitní věda a výzkum a také rovné pracovní příležitosti. Vedení CXI tak podporuje přátelskou a otevřenou kulturu i příjemné pracovní prostředí. V týmech na CXI pracuje na 200 lidí. V roce 2017 se CXI zavázalo k principům HR Award a následně toto ocenění kvality péče o lidský potenciál CXI získalo.

Miroslav Černík ředitel CXI

Miroslav Černík

Proč je na CXI péče o zaměstnance důležitá, zdůraznil v rozhovoru pro 1012+ i ředitel ústavu Miroslav Černík. „Úspěch CXI stojí především na lidech. Fungujeme jako jeden tým. Panuje tu dobrá atmosféra, lidé se tu tím pádem cítí spokojeni a pracují se zaujetím. Přichází výsledky, to je nesmírně důležité. Někdo může říct, že za úspěchem jsou i peníze. Já si ale nemyslím, že je to ta esence, na kterou se ptáte. Je jasné, že lidé mají být za svoji práci dobře odměněni, což je motivuje k další kvalitní práci. Nesmíme ale zapomínat na ten prvně zmíněný lidský rozměr.“

Jedeme si svou cestou

Jak se CXI daří, ukazují čísla z uplynulého roku. Vloni se výzkumné týmy podílely na řešení 102 výzkumných projektů v celkovém objemu přesahujícím 171 milionů korun. Úspěchem byl z pohledu CXI právě zejména počet řešených projektů, a to jak národních, tak mezinárodních. „Aktuálně u nás máme pět projektů s mezinárodní účastí a šest ryze mezinárodních. Jako příklad můžu uvést svůj projekt Lifepopwat, kde jsme řešitelé mezinárodního lifu. V Hájku u Karlových Varů stavíme mokřad. Mezi naše další špičkové projekty patří ANTeTUL (Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení) a HiHy (Hybridní materiály pro hierarchické struktury). Po celých deset let existence CXI jsme nepotřebovali žádnou dotaci ani subvenci z mateřské univerzity, jejíž jsme součástí. Jedeme si svou cestou. Úspěšně,“ uvedl pro 1012+ ředitel Miroslav Černík.

experti  z oddělení aplikované biologie

Vědci z CXI se zaměřují na témata budoucnosti: zajištění zdrojů pitných a čistých vod, elektromobilitu, nové materiály a technologie vznikající z obnovitelných přírodních zdrojů. Všechny tyto projekty patří k nadějným a jejich přínosy otevírají budoucnost technického vývoje.

Zajímá vás vše o CXI přehledně na jednom místě? Navštivte web cxi.tul.cz anebo profil na LinkedIn

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Foto: CXI