Vytisknout tuto stránku

Inovační platforma Fraunhofer: Mezinárodní projekty i příležitost pro mladé výzkumníky

29. 9. 2021
Inovační platforma Fraunhofer: Mezinárodní projekty i příležitost pro mladé výzkumníky

V létě tohoto roku byla na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava založena inovační platforma Fraunhofer. Co je jejím cílem a jaké je pozadí vzniku platformy? Odpovědi nejen na tyto otázky přináší portál Vědavýzkum.cz.

IMG 6060

Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava je výsledkem dlouholeté spolupráce VŠB-TUO s německým institutem Fraunhofer-Gesellschaft. Ten patří s více než třiceti tisíci zaměstnanci mezi vůbec největší výzkumné instituce v Evropě a zaměřuje se především na aplikovaný výzkum. Cílem samotné platformy má být snadnější přechod k udržitelnému průmyslu, a to zejména se zaměřením na umělou inteligenci.

Byl čas spolupráci posunout dál

Spolupráce mezi oběma institucemi trvá už pět let. Co tedy bylo impulsem k posunutí spolupráce na další úroveň? Dle slov rektora VŠB-TUO, Václava Snášela, šlo před jejím založením spíše o neformální spolupráci, kdy se projekty podávaly v zásadě ad hoc. „Projektů ale postupně přibývalo, až došlo na to, že by stálo za to posunout se na další úroveň a spolupráci posílit tím, že bychom založili tuto platformu,“ říká Václav Snášel a připomíná, že se start platformy trochu pozdržel „Ze začátku to vypadalo, že platformu založíme rychle, ale vše se prodloužilo kvůli pandemii. Spolupráce pokračovala i v této době, jen se přesunula do online prostředí. Založení platformy je o to prestižnější, že je jediná svého druhu v ČR. V tuto chvíli si myslím, že je spolupráce nastavená na velmi dobré úrovni a připravujeme další společné projekty.“ Celkově jsou podle Václava Snášela významnou devizou spolupráce s institutem Fraunhofer-Gesellschaft  právě společné projekty. „Největší přínos jsou pro nás společné projekty. Navíc díky této spolupráci můžeme získávat další kvalitní partnery do našich projektů,“ uvádí k cílům platformy rektor VŠB-TUO. Projekty by přitom měly být zajímavé pro celou Českou republiku, a to díky svému zaměření na posouvání a zlepšování průmyslové výroby.

Společné projekty i studijní programy

Kromě zmíněných společných projektů by inovační platforma měla přinášet také nové příležitosti pro tamní doktorandy. „V září letošního roku jsme zahájili PhD akademii, která bude nabízet komplexní podporu doktorandů v oblasti vzdělávání, projektů, ale i zahraničních mobilit. A my si slibujeme, že právě instituty Fraunhoferu budou atraktivní pro naše doktorandy z hlediska zahraničních mobilit,“ říká prorektorka pro vědu a výzkum na VŠB-TUO, Jana Kukutschová, která má platformu na starosti. „Potřebujeme, aby naši studenti jezdili do zahraničí, a zároveň je pro nás důležité, aby náš zahraniční partner zaručoval, že u něj studenti budou pracovat na něčem zajímavém. Spolupráce je průřezově přes celou univerzitu, takže může nabízet zajímavé zahraniční stáže pro doktorandy, tak i pro studenty, doktorandy a vědecké pracovníky. Bavili jsme se i o tom, že bychom si mohli vyměňovat mladé výzkumníky,“ doplnil rektor VŠB-TUO.

Platforma se zaměří na vybrané výzkumné oblasti, za VŠB-TUO se jedná především o ICT a umělou inteligenci. Na VŠB-TUO se ale tamní studenti i vědci věnují řadě jiných oborů. Bude tedy platforma příležitostí pro všechny? „Chceme příležitosti v rámci platformy nabízet všem. V první fázi se profilace platformy takto vydefinovala, nicméně nevnímáme to jako uzavřený okruh témat,“ odpovídá prorektorka Kukutschová.

IMG 0178

Inovační platforma jako velká společná iniciativa a ojedinělé centrum

Jaké benefity z platformy plynou, je už jasné. Jak ale samotná platforma vlastně funguje? Václav Snášel platformu připodobňuje k velké společné iniciativě: „Můžeme si to představit jako nějaký společný projekt, do kterého velkou část vkládá Fraunhofer. Není to ale tak, že by šlo jen o něco virtuálního. Dříve na naši univerzitu v rámci spolupráce mezi oběma institucemi dojížděl jednou měsíčně jeden zaměstnanec Fraunhoferu, který spolupráci rozvíjel. V současné době, kdy spolupráce již několik let úspěšně funguje, je načase ji posunout o úroveň výš. Na VŠB-TUO vznikne oddělení, které bude fungovat ve spolupráci s oběma instituty," nastínil budoucnost platformy Václav Snášel a připomněl, že centra podobná této platformě již byla v plánu dřív. „Historicky byla představa, že by center, jako je toto, vzniklo v Česku více. Žádné z nich přitom nebylo v Ostravě. Bylo to tedy tak, že vše mělo být řízeno z vrchu a byly na to vyčleněny prostředky. V současnosti si tedy finance na provoz platformy zajišťujeme sami. Ukázalo se v zásadě, že je mnohem lepší tato centra budovat na základě výsledků, nikoli nějakého rozhodnutí shora. Jedná se tedy pro Českou republiko o pilotní projekt, v podstatě prokopáváme cestu něčemu novému," uzavírá Václav Snášel.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Foto: VŠB-TUO