facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Ivan Puš: Na katedru historie se vracím s celou řadou zkušeností

1. 12. 2021
Ivan Puš: Na katedru historie se vracím s celou řadou zkušeností

Fulbrightovo stipendium vnímá jako prestižní mezinárodní ocenění, které mu pomohlo k profesnímu i osobnímu rozvoji. Ivan Puš z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci mohl jeho prostřednictvím rok učit a věnovat se výzkumu na americké Universtity of Houston. Nové zkušenosti zúročí ve svém dalším pedagogickém působení na katedře historie. Studie, které připravuje, chce publikovat v amerických časopisech.

csm Ivan Pus d357c7066b

Fulbrightovo stipendium získal Ivan Puš v roce 2020 v programu Scholar-in-Residence. Jde o program, v němž jsou žadateli americké univerzity, které usilují o větší internacionalizaci. Na University of Houston v Texasu měl odcestovat v srpnu, pandemie covidu-19 jeho pobyt však o půl roku odsunula.

„Fulbrightovo stipendium je prestižní jak pro studenty, tak pro pedagogy. S německojazyčným prostorem jsem velmi slušně seznámený, a tak jsem se ve svém životě rozhodl naplno otevřít dveře také anglofonnímu prostředí. S nadšením jsem proto přivítal, že jsem uspěl ve výběru University of Houston spolu s Holocaust Museum Houston, které si vyžádaly historika ze střední Evropy, jenž by na místě učil moderní evropské dějiny s důrazem na nacionalismus a antisemitismus. Vedle výuky jsem se pak věnoval i výzkumu českých Texasanů. Měl jsem několik veřejných přednášek, mimo jiné v Czech Center Museum Houston, Holocaust Museum Houston a v Českém centru New York,“ řekl Ivan Puš, mladý historik a germanista, který se zaměřuje na sociální a kulturní dějiny.

Tento semestr má na University of Houston filmový seminář na téma holocaust, jehož náplní je studium literatury, analýza vybraných snímků světové filmografie včetně českých děl a recepce holocaustu v oblasti muzejnictví. V USA podruhé vede i seminář s názvem European Nationalisms, v němž se studenty diskutuje o hlavních milnících ve vývoji nejen evropské společnosti za posledních zhruba dvě stě let, a to klasicky prostřednictvím literatury a primárních pramenů, písemných i jiných.

„Výuka na americké univerzitě má pro mě pozitivní efekt. Studentům, kteří většinou nemají příliš velkou zkušenost s evropskou kulturou a historií, jsem totiž musel výklad přizpůsobit. A s ním jsem začal pohlížet z jiného úhlu i na vlastní výzkum,“ uvedl Ivan Puš. Společně s Miroslavem Konvalinou, ředitelem Českého centra New York rád vzpomíná i na zajímavou diskuzi v MacMillan Center, které je součástí Yaleovy univerzity. S profesorkou Marci Shore a jejími studenty tam debatovali o evropských intelektuálních dějinách, o československé i české politické scéně devadesátých let i o současné české společnosti

„Život v USA, zejména v Texasu a pak v Houstonu samém, je značně odlišný od každodennosti, na kterou je zvyklý Středoevropan. Kromě horkého a vlhkého klimatu v jihovýchodním Texasu dominuje místnímu životu automobilová doprava a jí je podřízeno téměř vše. Zanedbaná síť veřejné hromadné dopravy a chybějící komunikace pro pěší jsou v Houstonu markantní,“ popsal historik z UP. Vyzdvihl naopak velkorysá parkoviště a důmyslný systém dálnic, rychlostních silnic a místních komunikací, které usnadňují cestování mezi jednotlivými lokalitami Texasu, po Aljašce nejrozsáhlejším státu USA. „Pro Texas jsou typické zčásti dřevěné konstrukce domů, které se zejména v době největších veder stávají útočištěm švábů. Ve městě se člověk nevyhne ani ohnivým mravencům,“ dodal. Inspirativně vnímá otevřenost americké společnosti, v níž podle něj nepanuje tolik formálních pravidel a hierarchizace společnosti je menší, naopak si nejde nevšimnout tamních obrovských sociálních rozdílů.

Kromě Texasu poznal mladý historik z UP i New York, dynamicky se rozvíjející metropoli Colorada Denver či havajský ostrov O'ahu, kde lze najít i stopy českých krajanů. Zdůraznil však, že je ostrov spjatý především se známou vojenskou základnou Pearl Harbor a s japonskou migrací, která byla v dané oblasti citelná koncem 19. století a která se propsala do kultury místní populace.

„Těším se na svou domovskou katedru historie. Po roce se vracím s řadou cenných zkušeností, které obohatily můj dosavadní osobní i profesní život. Zkušenosti z výuky částečně zúročím ve svém dalším pedagogickém působení a připravuji studie, které bych rád publikoval v amerických historických časopisech. Během uplynulého roku jsem se seznámil s řadou zajímavých osobností. S alespoň některými mám v úmyslu zůstat v kontaktu a navázat dlouhodobou spolupráci.“

 

Autorka: Milada Křížková Hronová

Zdroj: Univerzita Palackého v Olomouci 

Foto: archiv Ivana Puše


Ivan Puš

je historik a germanista, který se zaměřuje na sociální a kulturní dějiny. Působí na Katedře historie FF UP a jeho specializací jsou dějiny školství, česko-německé vztahy, český a československý exil v 19. století a v první polovině 20. století.