facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Izraelská spolupráce na projektu chytré krajiny

19. 6. 2022
Izraelská spolupráce na projektu chytré krajiny

Izraelští výzkumníci mají zájem o spolupráci s českými vědci, kteří jsou zapojeni do projektu České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) „Smart Landscape“. Vědecké týmy zkoumají napříč obory celou šíři problematiky klimatické změny a adaptace na ni. O možném zapojení jednali izraelští experti během cesty do Česka na přelomu května a června.

20220617medamalie

Izraelští vědci mimo jiné navštívili pilotní lokalitu Amálie nedaleko Lán. Foto: Velvyslanectví ČR v Tel Avivu

„Chytrá krajina“ (Smart Landscape) je unikátní projekt, který nemá ve střední Evropě obdoby. Spolupracuje na něm ČZU v Praze s partnery z řad českých a zahraničních výzkumných institucí, ministerstev i komerční sféry. Na projektu se tak podílí experti z řad klimatologů, hydrologů, pedologů a odborníků na vodní hospodářství, čištění vod, zemědělství, hydroledologii či hydromelioraci, zejména pak interdisciplinární Centrum pro vodu, půdu a krajinu při ČZU.

Projekt „Chytrá krajina“ má tři hlavní fáze, které se odvíjí od rozdílných typů krajin. První fázi představuje zemědělská krajina v blízkosti Lán, druhou lesní krajina poblíž Kostelce nad Černými lesy a třetá urbanizovaná krajina v rámci kampusu ČZU v Praze.

Izraelští experti na půdu a zavlažování

Mise do Česka se zúčastnilo devět izraelských expertů na problematiku zavlažování, půdy a environmentálních studií z prestižního zemědělského výzkumného institutu Volcani Research Center. Izraelský tým vedený Shmuelem Assoulinem přijel do České republiky na pozvání Petra Skleničky, rektora ČZU. Incomingovou misi zaštítil náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč.

Izraelský tým složený z odborníků na oblast kapénkového zavlažování, půdní chemii, výživu rostlin, udržitelné zemědělství či analýzu dat ze satelitů a dronů (tzv. remote sensing) navštívil nejprve pilotní lokalitu Amálie, aby se přímo v terénu seznámil s první fází projektu „Smart Landscape“.

Lokalita Amálie se rozprostírá na ploše více než 500 hektarů v blízkosti Lán a zahrnuje soustavu uměle vybudovaných mokřadů, protierozních zábran a dalších různých opatření, která usměrňují povrchový odtok vody a v budoucnu umožní její optimální využití. V oblasti jsou nainstalovány desítky moderních měřidel a senzorů, jež sbírají důležitá data sloužící pro monitoring a další výzkum. Lokalitou Amálie provedli izraelskou delegaci společně s rektorem Skleničkou také Petr Máca a Václav Hradilek z katedry Vodního hospodářství a environmentálního modelování i další výzkumníci z ČZU.

Volcani Research Center

Volcani Research Center je výzkumnou organizací izraelského ministerstva zemědělství s více než 200 výzkumnými týmy, které reprezentují více než 75 % veškerého izraelského zemědělského výzkumu.

Čeští a izraelští odborníci se setkali také v rámci společného ČZU-Volcani workshopu v prostorách rektorátu zemědělské univerzity v Suchdole, aby projednali konkrétní možnosti vzájemné výzkumné spolupráce. Workshop byl rozdělen do dvou tematických bloků. První z nich byl zaměřen na oblast vody a zavlažování, druhý na problematiku výzkumu půdy a udržitelného zemědělství. V každém bloku čeští a izraelští vědci představili šest oblastí výzkumu, celkem tak bylo debatováno 12 odborných témat.

Incomingová mise izraelských výzkumníků byla realizována v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR.

 logo MED

Autorka: Delana Mikolášová, vědecká diplomatka, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu

Článek vyšel na serveru o moderní ekonomické diplomacii Export.cz při Ministerstvu zahraničních věcí ČR.


Přečtěte si také rozhovor s Janem Vymazalem, prorektorem pro vědu a výzkum na České zemědělské univerzitě, ve kterém jsme se mimo jiné bavili i o projektu Chytrá krajina. Na téma krajiny jsme hovořili i s děkanem Fakulty tropického zemědělství ČZU Patrickem Van Dammem. Přečtěte si také rozhovor s Delanou Mikolášovou, českou vědeckou diplomatkou v Izraeli.