facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Jak se k situaci na Ukrajině staví poskytovatelé podpory?

2. 3. 2022
Jak se k situaci na Ukrajině staví poskytovatelé podpory?

Vážnost dění na Ukrajině si uvědomují také čeští poskytovatelé podpory pro výzkumné projekty, a to Grantová agentura ČR a Technologická agentura ČR. Jak konkrétně chtějí ukrajinským akademikům a vědcům pomáhat?

robert anasch 50vvwcNFFzU unsplash

TA ČR: Podpoříme ukrajinské akademiky, vědce a studenty

Technologická agentura samozřejmě vnímá obtížnou situaci ukrajinských občanů a ve snaze jim pomoci hledá řešení pro podporu solidarity s ukrajinskými kolegy z oblasti vědy a výzkumu.

Vyzývá proto řešitele projektů, podpořených Technologickou agenturou ČR, o zvážení rozšíření týmů o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny, a to v rámci realizovaných projektů. O tomto kroku stačí informovat TA ČR prostřednictvím roční zprávy o realizaci projektu.

Navíc mohou příjemci účelové podpory podat žádost o navýšení rozpočtu na náklady související se začleněním ukrajinských kolegů a kolegyň, případně studentek a studentů do řešitelských týmů. Konkrétní specifikaci podmínek najdete v nejbližších dnech na webových stránkách TA ČR.

Rovněž TA ČR apeluje na uchazeče v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zapojit ukrajinské kolegy a kolegyně do řešitelských týmů v nově navrhovaných projektech.

Aktuálně se Technologická agentura zamýšlí nad dalšími možnostmi využití veřejných nástrojů podpory pro zapojení ukrajinských akademických pracovníků do českého výzkumu. V nejbližších dnech bude na svých webových stránkách informovat o dalších konkrétních možnostech a krocích, jak pomoci.

GA ČR: Podpora ukrajinských vědců a studentů 

Grantová agentura České republiky vnímá obtížnou situaci ukrajinských studentů a vědců. Ve snaze jim pomoci proto doporučuje řešitelské týmy rozšířit o vědecké pracovníky a studenty z Ukrajiny. Toto rozšíření je v roce 2022 možné učinit bez nutnosti schválení předsednictva GA ČR. Dále vyzývá žadatele v letošních veřejných soutěžích, aby zvážili možnost zahrnout ukrajinské studenty a vědce do řešitelských týmů nově navrhovaných projektů.

GA ČR také upozorňuje ukrajinské vědce a jejich týmy na možnost přihlásit návrh projektu do aktuálně vypsaných soutěží, obzvláště pak upozorňuje na novou soutěž POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING, díky které mohou vědci ze zahraničí absolvovat tříletý badatelský pobyt na českých institucích. V případě zvýšeného zájmu o tuto soutěž je GA ČR připravena navýšit prostředky určené na její financování.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: TA ČR, GA ČR


Podrobněji jsme se situaci na Ukrajině a postoji českých institucí věnovali zde