facebooktwittergoogle
Nezávislé informace o vědě a výzkumu
facebooktwittergoogle

Jak se pozná dobrá věda? CEITEC uplatňuje náročný způsob hodnocení

30. 11. 2018
Jak se pozná dobrá věda? CEITEC uplatňuje náročný způsob hodnocení

Většina výzkumných skupin působících v CEITECu má vysokou mezinárodní úroveň a provádí velmi konkurenční výzkum. Vyplývá to z mezinárodního hodnocení, které v pravidelných čtyřletých intervalech výzkumný institut organizuje. CEITEC je dle vyjádření zahraničních odborníků v nastavení systému hodnocení vědy mnohem dál, než je běžný standard v jiných evropských zemích.

Hodnocení vědy

Již potřetí přijely do Brna více než dvě desítky odborníků z předních zahraničních výzkumných institucí, aby posoudily úroveň svých kolegů napříč všemi součástmi Středoevropského technologického institutu CEITEC. Nezávislé mezinárodní hodnocení těmi nejlepšími odborníky, tzv. peer review, umožňuje nejen zjistit kvalitu výkonu výzkumných skupin, ale také určit jejich budoucí potenciál. Motivace CEITECu k tomuto poměrně náročnému systému hodnocení přitom vyplývá čistě z jeho interního rozhodnutí.

Zatímco v zahraničí je takový způsob hodnocení – bez účasti tuzemských hodnotitelů – naprosto běžný, v České republice to standard stále není. Vzhledem k tomu, že CEITEC hodlá pokračovat směrem ke světové špičce, potřebuje mít nezávislé a transparentní posouzení svých vědeckých pracovníků.

Nezávislá evaluace externími hodnotiteli je součástí dlouhodobé strategie řízení centra. Všichni hodnocení získávají zpětnou vazbu a doporučení od špičkových expertů v jejich oboru. Zkušenosti ukazují, že ti, kteří si vzali doporučení hodnotitelů k srdci, významně zlepšili fungování své výzkumné skupiny, byli úspěšnější v získávání prestižních vědeckých grantů a v konečném důsledku si polepšili při dalším hodnocení. Avšak velmi negativní hodnocení může vést až ke zrušení dané výzkumné skupiny.

„Podle doporučení hodnotitelů chceme více podporovat interdisciplinární výzkum. CEITEC má potenciál stát se lídrem v průřezových oblastech, jako jsou materiály inspirované přírodou a nanotechnologie, technologické inovace v biomedicíně a udržitelné zemědělství a zdravá výživa." Říká Markus Dettenhofer, výkonný ředitel CEITEC.

Mezinárodní vědecká poradní rada CEITEC (ISAB) zasedá jednou ročně, jednou za čtyři roky se pak schází spolu s hodnotiteli k důkladnému vědeckému hodnocení. Hodnotitelé jsou přední experti v oboru a jsou vybíráni tak, aby byla zajištěna jejich absolutní nestrannost, rozmanitost i vyváženost. Mezi letošními hodnotiteli byli uznávaný specialista na nanotechnologie Gustaaf Borghs z belgické Leuven University, přes biokompozity Lars Berglund z KTH Stockholm, odborník na genomiku rostlin Wilhelm Gruissem z ETH Zürich, molekulární medik Witold Filipowicz z Friedrich Miescher Institute v Basileji či strukturní biologové Michael Sattler z Technické univerzity v Mnichově a Eva Pebay-Peyroula z IBS z Francie. Kontinuita hodnocení je zajištěna tak, že zhruba polovina členů evaluačních panelů již CEITEC hodnotí opakovaně, druhá polovina jsou zcela noví lidé. Ti tak přinášejí do hodnocení nový pohled a náměty na zlepšení. ISAB zároveň poskytuje poradenství a odborná doporučení pro management CEITECu.

Každý z hodnotitelů dostane asi měsíc předem podrobné materiály včetně bibliometrického posouzení. Díky tomu získají detailní vhled do fungování, výkonu a budoucích plánů výzkumných skupin a mohou při osobních setkáních, která trvají hodinu, klást zcela konkrétní otázky. Každý vedoucí výzkumné skupiny má v rámci toho patnáct minut na prezentaci svého výzkumu i záměrů. Setkání hodnotitelů s výzkumníky má podobu řízené diskuze. Struktura rozhovoru a způsob hodnocení jsou vždy stejné a konzistentní. Hodnotitelé také stráví čtvrthodinu s PhD studenty bez přítomnosti ostatních výzkumníků i vedoucího výzkumné skupiny. Hodnotitelé tak mají možnost získat co nejvěrnější informace pro maximálně objektivní hodnocení.

 

Zdroj: CEITEC


Vědecké konsorcium CEITEC původně vzniklo ze společného projektu šesti nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných institucí. Ten byl schválen Evropskou komisí 6. června 2011 a partnery jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství a Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR.

Systém řízení a interní nastavení centra je inspirováno podle nejvýznamnějších světových vědeckých institutů, nejužší vedení zaštiťují zahraniční vědečtí experti, interním jazykem je angličtina. Již existující výzkumné týmy a klíčové manažerské pozice jsou obsazeny špičkovými experty s mezinárodními zkušenostmi a cíleně se pracuje na získávání dalších zahraničních expertů a návratu úspěšných českých vědců (příkladem z poslední doby mohou být Petr Neugebauer či Marek Mráz). Nezávislé hodnocení dle přísných mezinárodních standardů zajišťuje Koordinační rada a Mezinárodní vědecká rada, jejímiž členy jsou významné osobnosti zahraniční í české vědy.