Vytisknout tuto stránku

Jak si vedou české instituce ve strategických partnerstvích vysokoškolského sektoru?

13. 2. 2021
Jak si vedou české instituce ve strategických partnerstvích vysokoškolského sektoru?

České instituce patřily v uplynulém období Erasmus+ v mezinárodním srovnání mezi aktivní realizátory strategických partnerství. V polovině ledna schvalovací komise schválila dalších 15 projektů strategických partnerství. Přinášíme přehled o tom, jak se v programovém období 2014-2020 těmto projektům v České republice dařilo.

Velký nárůst zájmu

Jak potvrzuje Roman Klepetko, vedoucí oddělení vysokoškolských mobilit a projektů Domu zahraniční spulupráce: „Česká republika v posledních letech zažívá velký zájem o projekty strategických partnerství. Zatímco v roce 2014 jsme byli schopni podpořit 4 projekty, v roce 2020 jsme podpořili již 25 projektů z řádné výzvy a z mimořádné podzimní výzvy ještě dalších 15 projektů. Jak vidíte, nárůst je mnohonásobný, což nás samozřejmě těší, protože se ukazuje, že v rámci internacionalizace vysokoškolského prostředí mají projekty strategických partnerství své nezastupitelné místo.”

Mezi pětici nejaktivnějších univerzit patří Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Univerzita KarlovaVysoká škola ekonomická v Praze.

Mezinárodní srovnání

Za celé programové období Erasmus+, tedy v letech 2014-2020, se české instituce zapojily celkem do 212 projektů, z nichž 59 projektů české instituce přímo koordinovaly. České instituce nejvíce spolupracovaly s polskými koordinátory (27 projektů), s německými (16 projektů), slovenskými (14 projektů) či s těmi španělskými (10 projektů). Na dalších místech, kde se ukazuje česká účast, se objevují projekty z Nizozemska, Spojeného království, Belgie a Turecka.

Napříč celou Evropou se v letech 2014-2020 realizovalo celkem 1659 projektů strategických partnerství, přičemž ve výzvě 2020 se Česká republika ukázala jako pátá nejaktivnější po Polsku, Španělsku, Německu a Francii.

Fig5

Projekt Astronomického ústavu v oblasti astronomie. Pohled na západ Slunce a teleskop GTC připravený k pozorování.

Mimořádná podzimní výzva

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit na podzim roku 2020 mimořádnou výzvu. Do výzvy se mohly přihlásit ty instituce, které chtěly finančně podpořit projekt v oblasti partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání. Dům zahraniční spolupráce přijal 26 žádostí, ze kterých bylo 15 projektů schváleno k financování. Jak uzavírá Jan Slavíček, odborný referent programu Erasmus+„Tyto projekty zaměřené na digitální vzdělávání začnou své projektové období v následujících měsících a věřím, že efektivně pomohou vysokým školám v současné situaci, kdy je kladen zvýšený důraz na online výuku a vzdělávání.”

1 1

Projekt Moravské vysoké školy Olomouc v oblasti geoinformatiky. Týmová setkání a diskuse.

Strategická partnerství v kostce

Strategická partnerství ve vysokoškolském sektoru jsou projekty, jejichž cílem je vytváření inovativních vzdělávacích výstupů, postupů a myšlenek a kde je důraz kladen na propagaci a šíření výsledků. Do takového partnerství musí vstoupit alespoň 3 organizace ze 3 programových zemí a délka trvání projektu jsou 2 až 3 roky. Do projektů se mohou zapojit nejen vysokoškolské instituce vlastnící ECHE, ale také podniky, výzkumné ústavy, knihovny, nemocnice či další vzdělávací instituce. Více o strategických partnerstvích včetně příkladů dobré praxe naleznete v nové brožurce Spolupráce univerzit napříč Evropou.

 

 

Zdroj: Dům zahraniční spolupráce 

Foto: Dům zahraniční spolupráce