facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Je na čase revize doktorského studia?

7. 4. 2017
Je na čase revize doktorského studia?

Vyšel nový Newsletter Evropské rady doktorských studentů a mladých výzkumníků EURODOC. Věnuje se především evoluci doktorského vzdělávání a kariéře mladých vědeckých pracovníků.

Úvodní příspěvek „The Evolution of Doctoral Education“ upozorňuje na změnu požadavků na současné doktorské vzdělávání. Podíl studentů doktorských programů se zvyšuje. V souvislosti s rychlými společenskými změnami a zaváděním nových technologií je třeba, aby PhD programy připravovaly nejen na vědeckou kariéru, ale také pro mnohé neakademické profese, které vyžadují specifické schopnosti a kompetence absolventů, přenositelné z akademického do profesního uplatnění – typicky smysl a odpovědnost pro službu společnosti.

V jiném z příspěvků, nazvaném „From PhD to job market: Transforming doctoral training with the SAF21 model“ upozorňují autoři na problém délky doktorského studia a vysoké míry neúspěšně dokončených studií v Evropě. Ta se pohybuje od 35 do 65 %. Méně než 30 % absolventů doktorského studia pak pracuje ve výzkumu nebo na pozicích spjatých s výzkumnou a vývojovou činností. Autoři v článku představují inovativní model doktorského studia SAF 21, podpořený z programu Marie Skłodowska-Curie v rámci Horizont 2020, který stojí na 6 základních pilířích, jejichž cílem je připravit absolventa na mnohem širší pracovní uplatnění.

Další příspěvky se věnují specificky doktorskému vzdělávání v jednotlivých Evropských zemích – například Itálii či Finsku, nebo bilancují závěry akcí, které se konaly v uplynulých měsících – například konference Doktorandi 2.0, kterou v říjnu minulého roku pořádala Studentská komora Rady vysokých škol ČR ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.


Celý newsletter naleznete zde.