facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kamil Kuča podruhé jmenován rektorem „regionální univerzity s globálními ambicemi“

4. 6. 2020
Kamil Kuča podruhé jmenován rektorem „regionální univerzity s globálními ambicemi“

Ve vedení Univerzity Hradec Králové (UHK) bude následující čtyři roky stát staronový rektor Kamil Kuča. Jmenovací dekret obdržel od ministra Roberta Plagy ve středu 3. června 2020. Zaměří se na péči o zaměstnance univerzity a její infrastrukturní rozvoj.

kuča

Od roku 2016 je Kamil Kuča v pořadí pátým rektorem Univerzity Hradec Králové. Předtím působil jako prorektor pro tvůrčí činnost. Ve své vědecké práci se věnuje zejména armádnímu výzkumu. I díky své specializaci na extrémně toxické látky, jako jsou novičoky, působil jako proděkan pro vědu na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. V rámci svého výzkumu založil v hradecké Fakultní nemocnici Centrum biomedicínského výzkumu a Centrum transferu biomedicínských technologií.

Pro druhé funkční období zvolil Akademický senát UHK Kamila Kuču letos v únoru. Jako jediný kandidát tehdy získal 22 z 24 hlasů. Při této příležitosti uvedl, že jeho znovuzvolení potvrzuje správnost nastoleného směru a vyslovil přání, aby Univerzita Hradec Králové byla vnímána jako regionální univerzita s globálními ambicemi. V souladu s tím napříkald UHK vloni představila celouniverzitní výzkumné směry, kterými se chce přiblížit vyspělým a renomovaným výzkumným pracovištím v zahraničí. Obstála také ve studentském hodnocení společnosti Times Higher Education, které zjišťuje spokojenost studentů s kvalitou výuky, s prostředím nebo s přístupem vyučujících, uplatnitelnost na trhu práce a další aspekty.

„První funkční období jsem věnoval s kolegy na univerzitě zejména rozvoji vědeckých aktivit a internacionalizace, což se dle dostupných ukazatelů daří. Nyní se pouštíme hlavně do péče o naše zaměstnance, i když stále probíhající koronavirová krize nám hned v úvodu vzala možnost slíbeného navyšování tarifních platů. Jmenovací dekret z rukou ministra Plagy je pro mě závazkem vést Univerzitu Hradec Králové podle programu, který jsem představil Akademické obci UHK,“ uvedl Kamil Kuča po setkání s ministrem Robertem Plagou a náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavlem Dolečkem a dodává: „Velkou pozornost také budeme věnovat výuce a jejímu zkvalitňování“.

V rámci druhého funkčního období budou mezi nejvýraznější univerzitní projekty bezpochyby patřit rekonstrukce Filozofické a Pedagogické fakulty na náměstí Svobody. „Rád bych se také následující čtyři roky zaměřil na intenzivnější spolupráci s městem Hradec Králové a Královéhradeckým krajem. Například v otázce pozemků v areálu Na Soutoku je třeba najít s městem rychle společnou řeč,“ uzavírá Kuča.

Jmenovací dekret ve středu převzal také dosavadní děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové František Vaníček. Na další čtyři roky ho do čela největší fakulty UHK jmenoval právě rektor Kamil Kuča. V druhém období chce navázat na své dosavadní úsilí. „Cítím se posílen tím, co se doposud podařilo, ale čeká nás ještě spousta další práce. Především je třeba dále vyvíjet iniciativu pro zlepšování podmínek profesní přípravy budoucích učitelů. Je nezbytné i nadále zvyšovat prestiž pedagogických fakult a získávat podporu jak ze strany MŠMT, tak i z UHK,“ uvedl.

Bývalý rektor dál povede Fakultu informatiky a managementu

Na konci května také Akademický senát Fakulty informatiky a managementu (FIM UHK) opětovně zvolil na pozici děkana fakulty profesora Josefa Hynka, který v tajné volbě získal všech 9 hlasů. Funkci děkana FIM UHK vykonával již v letech 2002 - 2008, následně osm let stál v čele Univerzity Hradec Králové jako její čtvrtý rektor.

Mezi hlavní cíle Josefa Hynka v dalším děkanském funkčním období patří akreditace nových studijních programů v českém i anglickém jazyce. Současně fakulta připravuje i double degree program, který bude realizován s partnerskou Sun Yat-Sen University na Tchajwanu. „Ani v době koronaviru neopouštíme naši ambici být fakultou se silnou orientací na mezinárodní spolupráci. Věřím, že nově připravované anglické programy pomohou přilákat další zájemce o studium ze zahraničí a současně usnadní našim studentům cestu ke vzdělání na partnerských zahraničních univerzitách,“ upřesnil Hynek. Nedávný rozhovor s Josefem Hynkem o hledání akademických pracovníků a péčí o ně čtěte zde.

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)

Zdroj: UHK