facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kateřina Rohlenová z Akademie věd ČR získala EMBO Installation Grant

20. 1. 2022
Kateřina Rohlenová z Akademie věd ČR získala EMBO Installation Grant

Evropská organizace pro molekulární biologii (EMBO) vybrala šest vědeckých pracovníků, kterým udělí EMBO Installation Grant. Mezi nimi je i Češka, Kateřina Rohlenová z Akademie věd ČR.

EMBO

„EMBO podporuje excelenci ve vědách o živé přírodě ve všech částech Evropy i mimo ní. Těšíme se na přínos stipendistů v zemích, kam se přestěhovali nebo vrátili, i pro širší vědeckou komunitu,"  uvedla ředitelka EMBO Fiona Watt.

Každý vedoucí skupiny obdrží 50 000 eur ročně po dobu tří až pěti let a může také požádat o další granty až do výše 10 000 eur ročně. K dalším výhodám patří přístup ke vzdělávacím kurzům, základnímu vybavení Evropské laboratoře molekulární biologie (EMBL) v německém Heidelbergu a možnost navazování kontaktů. Příjemci grantů se stávají součástí sítě EMBO Young Investigator Network, kterou tvoří EMBO Young Investigators, Global Investigators a Installation Grantees.

Noví příjemci grantů EMBO Installation Grant zřídí jednu laboratoř v České republice, dvě v Polsku, jednu v Portugalsku a dvě v Turecku. Tři ze šesti příjemců grantu jsou ženy a tři muži. Všichni strávili během čtyř let před podáním žádosti nejméně dva po sobě jdoucí roky mimo zemi, v níž zřizují svou laboratoř. 

Finanční prostředky na granty EMBO Installation Grants poskytuje především financující agentura nebo ministerstvo každé hostitelské země, která je členským státem EMBC, na posílení tamních věd o živé přírodě. Tyto granty podporuje za Českou republiku Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které tak podpoří vznik jedné výzkumné skpiny v Česku.

Další uzávěrka přihlášek je 15. dubna 2022. Více informací o grantech EMBO, včetně kritérií způsobilosti a postupu podávání žádostí, naleznete zde.

 

Zdroj: EMBO

redakčně upraveno


Kateřina Rohlenová nedávno získala také prestižní ERC Starting Grant. Rozhovor s ní si můžete přečíst zde.