facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Kdo uspěl ve 22. ročníku soutěže Wernera von Siemense?

6. 3. 2020
Kdo uspěl ve 22. ročníku soutěže Wernera von Siemense?

Již po dvaadvacáté byla vyhlášena cena Wernera von Siemense, která patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy svého druhu v Čechách, a to nejen svým rozsahem, ale i výší odměn. Je udělována studentům, vědcům a pedagogům v technických a přírodovědných oborech.

siemens

Cenu Wernera von Siemense pořádá společnost Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 22. ročníku poskytli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a předseda vlády České republiky Andrej Babiš.

„Těší mě stoupající zájem mladých talentů o soutěž Cena Wernera von Siemense a také fakt, že vítězné práce se věnují tématům, která jsou dnes pro lidstvo zásadní,“ řekl ve Vlasteneckém sále Karolina Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika a člen vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Ceny byly uděleny v těchto kategoriích: Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce, Nejlepší absolventská práce na témata průmyslu 4.0, Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu, a Nejlepší pedagogický pracovník. V průběhu večera byla udělena také dvě zvláštní ocenění: Ocenění za překonání překážek při studiu a Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce.

Mezi oceněné se mimo jiné zařadili vědci z CEITEC MU, kteří si odnesli cenu za nejvýznamnější vědecký výsledek základního výzkumu. Odměnu ve výši 300 000 korun získali za popis struktury viru klíšťové encefalitidy a také jeho interakci s neutralizující protilátkou.

Znalost struktury viru a také mechanismus, kterým rozpoznává kyselé prostředí a spouští fúzi s buňkou, může být cílem pro protivirová léčiva. „Předtím jsme se dívali, jak virus infikuje hostitelskou buňku a teď studujeme následující fázi, kdy se v buňce vytvářejí kopie viru. Jde o takzvané nezralé částice, které ještě mají povrchové proteiny uspořádané tak, aby nemohly splynout s buněčnou membránou, a nejsou tedy infekční. Chceme popsat, jak tato fáze vypadá a jaké jsou mechanismy zrání virových částic, tedy jejich přeměny na infekční virus,“ řekl pro magazín M vedoucí týmu Pavel Plevka.

Za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za nejlepší disertaci byla oceněna Dagmar Myšíková1. lékařské fakulty UK, která byla oceněna za studii z oboru protinádorové imunologie. „Univerzita Karlova vytváří podmínky pro vědu naprosto rovné pro ženy i pro muže. Pro mě šlo vždy o jistý únik z ´chlapského dravého světa´, kterým chirurgie určitě je a odkud původně přicházím. Ve vědě vždy záleží jen na schopnostech a vašich znalostech,“ řekla pro magazín iForum oceněná lékařka.

Ocenění za překonání překážek při studiu získal Vít KönigMatematicko-fyzikální fakulty UK. Student pražského Matfyzu se věnuje částicové fyzice. V současnosti studuje magisterský program, na který by rád navázal studiem doktorským.

Limitujícím faktorem v životě mladého fyzika je fakt, že se již několik let potýká se závažným onkologickým onemocněním, které mu způsobuje stavy nepřekonatelné únavy, a trpí těžkou poruchou imunity. Přesto všechno Vítka neopouští životní optimismus, má spoustu profesních i osobních životních plánů.

„Zvládat studium se zdravotním handicapem není úplně nejsnadnější. Chci ostatním ukázat, že to jde a motivovat je,“ řekl Vít König.

Podívejte se na kompletní přehled všech oceněných.

infografika2020 Siemens

 

 

Autor: Vědavýzkum.cz (SA)

Zdroj: Siemens, UK, MU

Foto: Siemens