facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konal se Den národních výzkumných infrastruktur 2017

3. 11. 2017
Konal se Den národních výzkumných infrastruktur 2017

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 se v brněnském CEITEC MU konal již druhý ročník Dne národních výzkumných infrastruktur, konference věnované jedinečným zařízením s vysokou znalostní a technologickou kapacitou, provozovaným na principu otevřeného přístupu.

NDRI01

Takzvané výzkumné infrastruktury svým uživatelům umožňují dosahovat průlomových poznatků i vývoj pokročilých technologií s vysokým potenciálem pro uplatnění v moderních inovativních produktech a službách s vysokou přidanou hodnotou. Do českého prostředí byly uvedeny v roce 2009 v souvislosti s novelou zákona č. 130/2002 Sb. a postupně budovány za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Dnes v České republice funguje téměř šedesát výzkumných infrastruktur v šesti odvětvích, a jak podotknul jeden z řečníků čtvrteční konference, významně se podílejí na strategickém směřování českého výzkumu a do značné míry určují, ve kterých výzkumných oblastech se bude v České republice investovat.

Hlavní témata konference se týkala financování a hodnocení výzkumných infrastruktur, jejich životního cyklu a dlouhodobé udržitelnosti i otevřenosti vědy, sdílení velkých dat a výzkumných kapacit. Ranní program zahájil Radislav Sedláček, předseda organizačního výboru, a Jiří Nantl, ředitel Středoevropského technologického institutu CEITEC MU. Ten zdůraznil přínos velkých výzkumných infrastruktur pro Českou republiku a apeloval na zvyšování institucionální složky financování výzkumu, bez které není možné jejich potenciál v budoucnu využívat naplno.

Lukáš Levák z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy seznámil účastníky s výsledky hodnocení výzkumných infrastruktur, které probíhalo v roce 2017 pod dohledem mezinárodního panelu 31 hodnotitelů. Panel hodnotil jednotlivé infrastruktury dle pěti kritérií – jedinečnosti, excelence, národního přínosu, mezinárodního přesahu a otevřeného přístupu, který je zřejmě vůbec nejdůležitějším rysem velkých výzkumných infrastruktur.

Výsledky tohoto hodnocení mají sloužit jako podklad pro přijímání informovaných politických rozhodnutí ve věci financování velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků ČR a dále i jako východisko pro periodické aktualizace Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur.

Následovala panelová diskuse šesti představitelů jednotlivých facilit a byl také představen webový portál www.vyzkumne-infrastruktury.cz, na kterém jsou dostupné souhrnné informace o těchto zařízeních v ČR.

Odpolední blok byl věnován financování, službám a řízení v rámci výzkumných infrastruktur a také Evropskému Cloudu pro otevřenou vědu. Zajímavá byla panelová diskuse mezi zástupci poskytovatelů finanční podpory.

Ačkoliv z hlediska financování výzkumných infrastruktur je v ČR dominantní zejména Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnili se jí i zástupci Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Mezi řečníky zaujala i přednáška Vlastimila Růžičky, emeritního rektora VŠCHT a bývalého náměstka pro oblast vysokých škol. Ve svém provokativním příspěvku vyjádřil obavu o dlouhodobou udržitelnost nadměrného počtu vybudovaných výzkumných infrastruktur, zejména v kontextu pravděpodobného poklesu finančních prostředků přicházejících z Evropské unie po skončení aktuálního programového období.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JS)