Vytisknout tuto stránku

Konference Znalostní a technologický transfer v Českých Budějovicích

21. 5. 2017
Konference Znalostní a technologický transfer v Českých Budějovicích

Dne 10. 5. 2017 se v prostorách českobudějovického SPA Hotelu VITA konala konference Znalostní a technologický transfer – Inovační region Jižní Čechy / Dolní Bavorsko, kterou pořádala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci s Univerzitou Pasov a Podnikatelskou obchodní komorou pro Dolní Bavorsko.

Hlavním tématem konference byla podpora znalostního a technologického transferu. V rámci celodenního programu vystoupili zástupci veřejné, akademické i aplikační sféry.

Zajímavým bodem konference byla prezentace izraelského velvyslance Daniela Merona, který při této své první návštěvě Čech hovořil o strategickém partnerství Izraele a České republiky a o aktuálních trendech na poli inovací. V rámci své prezentace uvedl úspěšné příklady komercializace, jako jsou cherry rajčata, a nyní se rýsující lukrativní obchod Izraele s dodáváním pitné vody do států, které trpí jejím nedostatkem.

Neméně zajímavé bylo i vystoupení náměstka Ministerstva zemědělství, pana Ing. Pavla Sekáče, který se svou kolegyní, doktorkou Pavlínou Adam, představil aktuálně připravované výzvy. Následovala vystoupení zástupců Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu průmyslového vlastnictví, Národního parku Šumava, Technologické agentury ČR, Univerzity Pasov a dalších.

20170510 101305

V rámci konference měli účastníci možnost vyzkoušet i několik konkrétních produktů z univerzitní sféry – za zmínku stojí např. ochutnávka rybích produktů Fakulty rybářství a ochrany vod a piva minipivovaru Zemědělské fakulty. Bohatý program zakončila, a celým programem provázela, zástupkyně hlavního organizátora konference – vedoucí Kanceláře transferu technologií Jihočeské univerzity, doktorka Růžena Štemberková.

Konference se zúčastnilo přes 160 odborných návštěvníků, kteří měli možnost sdílet a vyměňovat navzájem své zkušenosti z praxe, načerpat inspiraci z odborných přednášek a seznámit se s novými inovacemi, které momentálně vznikají nebo již fungují v rámci akademické a aplikační sféry.

 

Zdroj: Jihočeské univerzitní a Akademické centrum transferu technologií

JCTT