facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Konsorcium českých univerzit zakládá centrum pro výzkum umělé inteligence

6. 3. 2020
Konsorcium českých univerzit zakládá centrum pro výzkum umělé inteligence

České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova a Masarykova univerzita nedávným podpisem memoranda zahájily projekt vybudování Evropského centra excelence v oblasti umělé inteligence pro bezpečnější společnost.

konsorcium

„Chceme vytvořit ty nejlepší podmínky pro náš již existující výzkum umělé inteligence a vybudovat nadnárodní platformu, která se zapojí do výzev v rámci Evropského ekosystému umělé inteligence. Klíčové je pro nás společné udržení a nalákání talentů, propagace našich nejlepších výsledků a v neposlední řadě také společenskovědní rozměr,” říká Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.

Zakládající konsorcium vysokých škol má v plánu se rozšířit o zahraniční partnery a vytvořit tak nadnárodní-regionální Evropské centrum excelence. Třemi pilíři, které mají podpírat a podporovat excelentní výzkum v AI a bezpečnosti, má být komunikační kancelář pro sdílení informací především z EU a platforma pro výzkum právních, etických, ekonomických a obecně společenských dopadů vývoje umělé inteligence. Srdcem projektu je pak takzvaná nespecifická podpora pokročilého výzkumu, po vzoru americké agentury DARPA, která má doplnit stávající grantovou a projektovou podporu. Průřezově bude centrum koordinovat a napomáhat budování infrastruktury, transferu technologií do praxe a spolupráci se soukromou, především podnikovou sférou.

Podpora a rozvoj umělé inteligence na místní, národní a evropské úrovni by měly být, dle plánu Evropské komise, vzájemně provázané a jednotlivé stupně by na sebe měly navazovat. Zatímco na místní, neboli lokální úrovni, jde především o vznikající síť Digitálních inovačních hubů (DIH), na úrovni členských států jsou to národní a také lokální iniciativy, jako je například pražská prg.ai, jejímiž jsou ČVUT a Univerzita Karlova spoluzakladateli. Na úrovni celé EU pak má jít o vznik právě evropských center excelence v AI a referenčních testovacích center.

 

Zdroj: ČVUT v Praze

redakčně upraveno