Vytisknout tuto stránku

Konsorcium českých univerzit zakládá centrum pro výzkum umělé inteligence

6. 3. 2020
Konsorcium českých univerzit zakládá centrum pro výzkum umělé inteligence

České vysoké učení technické v Praze, Univerzita Karlova a Masarykova univerzita nedávným podpisem memoranda zahájily projekt vybudování Evropského centra excelence v oblasti umělé inteligence pro bezpečnější společnost.

konsorcium

„Chceme vytvořit ty nejlepší podmínky pro náš již existující výzkum umělé inteligence a vybudovat nadnárodní platformu, která se zapojí do výzev v rámci Evropského ekosystému umělé inteligence. Klíčové je pro nás společné udržení a nalákání talentů, propagace našich nejlepších výsledků a v neposlední řadě také společenskovědní rozměr,” říká Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.

Zakládající konsorcium vysokých škol má v plánu se rozšířit o zahraniční partnery a vytvořit tak nadnárodní-regionální Evropské centrum excelence. Třemi pilíři, které mají podpírat a podporovat excelentní výzkum v AI a bezpečnosti, má být komunikační kancelář pro sdílení informací především z EU a platforma pro výzkum právních, etických, ekonomických a obecně společenských dopadů vývoje umělé inteligence. Srdcem projektu je pak takzvaná nespecifická podpora pokročilého výzkumu, po vzoru americké agentury DARPA, která má doplnit stávající grantovou a projektovou podporu. Průřezově bude centrum koordinovat a napomáhat budování infrastruktury, transferu technologií do praxe a spolupráci se soukromou, především podnikovou sférou.

Podpora a rozvoj umělé inteligence na místní, národní a evropské úrovni by měly být, dle plánu Evropské komise, vzájemně provázané a jednotlivé stupně by na sebe měly navazovat. Zatímco na místní, neboli lokální úrovni, jde především o vznikající síť Digitálních inovačních hubů (DIH), na úrovni členských států jsou to národní a také lokální iniciativy, jako je například pražská prg.ai, jejímiž jsou ČVUT a Univerzita Karlova spoluzakladateli. Na úrovni celé EU pak má jít o vznik právě evropských center excelence v AI a referenčních testovacích center.

 

Zdroj: ČVUT v Praze

redakčně upraveno