facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

IOCB Tech, s.r.o. - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Lukáš Flajšman z CEITEC VUT získal Cenu Josefa Hlávky

23. 11. 2020
Lukáš Flajšman z CEITEC VUT získal Cenu Josefa Hlávky

Čerstvý absolvent doktorského programu na CEITEC VUT Lukáš Flajšman věnoval svou dizertační práci vývoji nového materiálového systému pro přenos a zpracování dat pomocí spinových vln s ultra-nízkou spotřebou energie. Za svou práci nyní získal Cenu Josefa Hlávky oceňující studenty, kteří při svém studiu prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

Lukáš Flajšman

Lukáš Flajšman je čerstvým aboslventem doktorského programu "Advanced Materials and Nanosciences" na CEITEC VUT. Aktuálně pracuje na finské Aalto University. 

Vědecká cesta Lukáše Flajšmana je založena na unikátním materiálovém systému vyvinutém pod vedením profesora Petera Vargy na TU Wien. Na základě jeho poznatků Lukáš, společně se svým školitelem Michalem Urbánkem, identifikovali potenciál nového materiálového systému pro výrobu magnetických nanostruktur. To vyústilo ve spolupráci na dalším výzkumu a udělení společného grantu mezi CEITEC VUT a zmiňovanou vídeňskou technickou univerzitou.

Součástí dizertační práce oceněného výzkumníka, který aktuálně pracuje na Aalto University ve Finsku, byl mimo jiné vývoj měřících metod pro charakterizaci dynamiky magnetizace v gigahertzovém frekvenčním pásmu a zjištění, jakým způsobem může rastrování iontového svazku změnit magnetické vlastnosti materiálu. Velkým objevem je i prokázání možnosti vytvářet magnetické struktury o velikosti 50 nanometrů, což odpovídá těm doposud nejlepším výsledkům, kterých jsou vědci ve světě schopni dosáhnout. Je však třeba dodat, že Lukášovi se podařilo toho dosáhnout poměrně elegantním a mnohem méně komplikovaným způsobem.

Možnosti jedinečného materiálu neváhal dále zkoumat a zahájil spolupráci s výzkumnou laboratoří Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf v Německu. Tam se naučil charakterizovat spinové vlny za pomocí takzvaného Brillouinova rozptylu světla, což následně implementoval i v brněnských laboratořích. Výsledky této mezinárodní spolupráce vědci zveřejnili ve společné publikaci, čímž otevřeli nové možnosti vzniku velkého množství zařízení založených na přenosu a zpracování spinových vln, které byly doposud považovány za nerealizovatelné.

Díky svému výzkumu se Lukáš Flajšman na CEITEC VUT stal jedním z průkopníků nového vědeckého směru zvaného magnonika, který se zabývá fyzikou spinových vln a slibuje nový přístup v oblasti výpočetní techniky a zpracování mikrovlných signálů.

„Lukáše známe od roku 2010, kdy jsme se s ním setkali jako s mladým, nadaným studentem během přednášek a zkoušek v předmětu Fyzika, ve kterém dosáhl vynikajících výsledků. Jeho doktorská práce je velmi rozsáhlá, ale odpovídá pouze malé části celkové práce, kterou během svého studia vykonal. Vždy totiž ochotně a nezištně pomáhal ostatním kolegům při řešení jejich vědeckých projektů a při budování laboratoří a sestavování experimentů, a to jak v CEITEC, tak i na dalších pracovištích v ČR i v zahraničí,“ hodnotí jeho školitelé Jiří SpoustaMichal Urbánek.

Mimo již uvedených působivých výsledků byl Lukáš Flajšman během svého studia zapojen do několika dalších vědeckých projektů, navazoval mezinárodní spolupráce, vedl výuku, a také patřil mezi nadšené popularizátory vědy.

„Česká i světová věda by potřebovala více lidí jako je Lukáš. Takové spojení vědecké excelence, inženýrské invence, schopnosti komunikace a navázání spolupráce jakož i ochoty k předávání získaných znalostí mladším kolegům a zájemcům o vědu je obecně velmi vzácné,“ uzavírá ředitel CEITEC VUT Radimír Vrba.

Lukáš Flajšman byl oceněn Cenou Josefa Hlávky poprvé již v roce 2015. Mezi další držitele tohoto ocenění na CEITEC VUT patří Dominika Kalasová, která jej získala v loňském roce.

 

Autorka: Kateřina Vlková

Zdroj: CEITEC

Foto: CEITEC VUT