facebooktwittergoogleinstagram

Věda a výzkum

Portál Vědavýzkum.cz - Nezávislé informace o vědě a výzkumu

Ernst & Young - hlavní partner portálu Vědavýzkum.cz

Hlavní partner portálu
facebooktwittergoogleinstagram

Masarykova univerzita přilákala držitele dvou ERC grantů Daniela Kráľe

7. 3. 2018
Masarykova univerzita přilákala držitele dvou ERC grantů Daniela Kráľe

Masarykova univerzita získala do svých řad významnou vědeckou posilu, předního světového odborníka na teorii grafů Daniela Kráľe. Vědec uspěl v soutěži o univerzitní grant Muni Award in Science and Humanities. Díky podpoře ve výši pěti milionů korun ročně na dobu pěti let se Kráľ přesune ze svého nynějšího působiště na britské Univerzitě Warwick na Fakultu informatiky MU, kam přenese i řešení svého projektu financovaného Evropskou výzkumnou radou (ERC).

Soutěž o prestižní grant vypsala Masarykova univerzita v září loňského roku a inzerovala ji v časopisu Science. „Reagovali jsme na to, co nám doporučila Mezinárodní vědecká rada univerzity a o čemž jsme také dlouho uvažovali. Zkusit koncentrovat významnou část peněz interní grantové agentury na vědce světového formátu z prostředí mimo univerzitu,“ uvedl prorektor pro výzkum Petr Dvořák.

„Vítězství v soutěži mne velmi potěšilo a vážím si pracovních podmínek, které mi Masarykova univerzita a Fakulta informatiky MU nabídly. Financování poskytnuté univerzitním grantem Muni Award in Science and Humanities bych rád využil kromě zajištění stabilního financování své výzkumné skupiny k rozšíření vědeckých kontaktů se silnými vědeckými skupinami z mého oboru ve středoevropském regionu, zejména těmi v Berlíně, Budapešti, Krakově, Plzni, Praze, Varšavě a Vídni. Rád bych také zorganizoval několik jednotýdenních intenzivních kurzů, takzvaných research schools, pro studenty doktorského studia z celého středoevropského regionu, které budou zaměřeny na aktuální směry výzkumu na hranici informatiky a matematiky," řekl Kráľ, který bude na Masarykově univerzitě působit od září tohoto roku.

Daniel Kráľ vystudoval počítačové vědy na Univerzitě Karlově, kde získal v roce 2004 také doktorát. Působil na řadě českých a zahraničních univerzit a od roku 2012 je profesorem na Univerzitě Warwick. Svou výzkumnou činnost mohl rozvíjet mimo jiné díky dvěma prestižním ERC grantům. První získal v roce 2010 a druhý pak v roce 2015, a je tak jedním ze tří českých vědců, kterým se to podařilo. K dalším z nich patří například i Jana Roithová

„Vážíme si toho, že k nám přichází kolega mezinárodně prokázané kvality z vynikající výzkumně založené britské univerzity. Jsem moc rád, že ho naše nabídka oslovila natolik, že ho nezlákala jiná pracoviště, z nichž si mohl vybírat, ale přednost jim nedal. Věřím, že působení profesora Kráľe posílí špičkovou informatiku na naší fakultě a že tým, který kolem něj vznikne, posílí fakultu jak odbornými kvalitami, tak standardy akademického působení,“ uvedl děkan Fakulty informatiky Masarykovy univerzity Jiří Zlatuška.

Do soutěže o grant Muni Award se přihlásilo celkem deset uchazečů, tři nejlepší pak byli pozváni na pohovor spojený s přednáškou. O vítězi rozhodla ve dvou kolech výběrová komise složená z významných univerzitních vědců.

Masarykova univerzita chce v udělování tohoto mimořádného grantu pokračovat i nadále a přitáhnout tak do Brna další významné vědecké kapacity. Proto v nejbližších týdnech vyhlásí další kolo soutěže. Nová grantová soutěž univerzity by tak mohla posílit zkušenosti Čechů s prestižními ERC granty. Naše účast je totiž podle dat Technologického centra Akademie věd ČR ve srovnání ze západní Evropou nízká. Úspěšnost českých projektů se pohybuje okolo necelých 5 %, naproti tomu Německo získá podporu až pro 15 % projektů. Nejlepší je v tomto směru Švýcarsko. To je také spolu s Velkou Británií nejúspěšnější zemí v získávání zahraničních nositelů ERC grantů. Slabá účast Česka v ERC projektech je ale typická pro celou střední a východní Evropu, i proto že nemalá část vědeckých kapacit z těchto zemí řeší své ERC granty v zahraničí.

Podívejte se také na podrobnou analýzu účasti ostatních evropských zemí v ERC grantech.

 

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)

Zdroj: Masarykova univerzita